Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Tuesday, December 07, 2004

قران كتاب عشق به مردم استقران كتاب عشق به مردم است


بي تو تنهاي تنها سكوتي بر لبانم گشته پيدا
بدون تو هيج هستم ندارم من اميدي به فردا
شبم تاريكو سرد دلم بي تو به غمها روكرده
براي عاشقي چون من سكوتي اينچنين آغاز مرگ

قران يعني مردمسالاري. قران يعني خداوند شما و من را خيلي دوست دارد. عشق خدا به انسان از طريق قران نشان داده مي شود. خداوند عاشق انسان است. قران عاشق انسان است. متاسفانه در تفسير قران،اغلب مفسران اصل مهم تفسير قران، كه همان عشق خدا به خلق است را بكلي فراموش مي كنند يا از آن بي خبر هستند. در احكام ديني نيز فراموش مي كنند كه مبنا بر عشق به خلق است. قران براي توده مردم امده است. قران بهترين ازادي و دموكراسي و بهترين سوسياليست است.
آواز عشق به مردم را در يكي يكي ايات خدا مي بينم. با نام آن خداي مهربان و رحيم كه جز خوبي و عشق چيزي نيست. قران عاشق ما است. قران كتابي است كه براي هر فردي يك معنايي دارد. براي تك تك ما نازل شده است. بزرگترين كتاب عشق كه مخاطب فرد فرد انسانها است. تفسير و درك قران به اندازه انسانهاي روي زمين معنا دارد. هر شخصي با استفاده از عقل و دل مي تواند تفسير منحصر به فرد خود را در قران بدست بياورد.
متاسفانه اجازه فهم عقل و دلمان را از قران جدا ساختند. به ما دستور دادند فقط روخواني بكنيم و تفسير و تفكر را به ديگران بسپاريم. گفتند ما گوسفند هستيم و افراد اهل فن فقط حق درك و تفسير آنرا دارند و ما فقط بايد تقليد كنيم!. بله كتاب عشق را از ما گرفتند و عينك تحجر را بر چشمانمان نهادند. فرياد مي زنم كه قران براي من نازل شده است. من حق دارم با ايات بخندم و اشك برزيم. من حق دارم تفكر و برداشت شخصي از قران داشته باشم. من دوست دارم با خواندن قران دلم بشكند و گاهي از شادي پرواز كند.
چرا هميشه ما منحرف هستيم و ديگران هدايت شده هستند؟ اگر اعتقاد داريد كه براي هر فرد جامعه قران تفسير ديگري دارد پس بگذاريد قران را در دلمان جاي دهيم. امروز قران غريب است. امروز قران مظلوم است. قران كتابي شده است در دست چند به ظاهر عالم ديني و تفكر ايات بر من حرام گشته است.
راههاي رسيدن به خدا به اندازه انسانها است و همچنين تفسير قران به اندازه انسانهاي روي زمين است. تمام آيات با عينك مردمسالاري معناي ديگري پيدا مي كنند. حتي نهي از مشروبات چه لطيف و پله پله بيان شده است. قران يعني عشق.
**************

حجاب اختياري
سخنان آقاي كديور يزودي منتشر مي گردد. وقت كافي ندارم و خيلي مشكل است از نوار و صدا، آنرا بر روي كاغذ بياورم. تا تكميل شد سخنان دكتر محسن كديور كه حجاب نبايد اجباري باشد منتشر مي كنم.
*************

آقاي محمد علي ابطحي
سايت اقاي ابطحي كلي با حال شده. خدا كنه همينطور بماند و رگ محافظه كاري و مصلحت انديشي دچار نشود.
**************

اخبار وبلاگ ها
اولا از وبلاگ الفبا تشكر مي كنم. اين يكي از قديمي ترين وبلاگ ها است. اين نيز مانند سردبير خودم و ديگران از روز اول شروع بكار كردن. قلم وبلاگ الفبا آنقدر شيرين و خواندني است كه همه را به خودش جذب مي كند. زيتون كه يكم همچين... نمي دونم چه بگم ولي آخوند زندان محتاج غسل مي شود هنگامي كه وبلاگ زيتون مي بيند. راستي آخوند زندانمان اين بار حمله به وبلاگ آقاي احمد قابل كرده. ( آخوند زندان هماني است كه نوشته بود از افتابه لب گرفتن زرنگي است-وبلاگ منبر)
يكي از دوستان خوب در نوشتار قبلي اقاي علي ازادي نظر داده بود كه آدرس وبلاگ خودش را هم داده.
**************

رئيس جمهور در 16 اذر
متن كامل سخنان اقاي خاتمي را حتما بخوانيد. اول سعي كرده زياد حرفي از استبداد نزنه ولي بعد از پرسش و پاسخ يكم شفاف تر سخن گفت. چيزي كه مشخص بود ايستكه با رفراندم مخالفت نشان داد. ولي به دانشجويان گفت حركت ادامه بدهيد. چند جمله از سخنان ايشان:
حتي حكومت منسوب به اسلام، اگر مورد توافق مردم نباشد، قابل قبول نيست. اسلامي كه من مي شناسم نه تنها با راي مردم در نظام و حكومت است تحقق پيدا مي كند كه در بقاي آن هم متكي به راي مردم است. اگر روزي مردم حكومت را نخواستند، او حق تحميل خود را با زور بر مردم را ندارد. بايد در دين نوآوري كنيم نه اينكه بدعت بگذاريم. نوآوري در دين يعني به گونه اي دين را بفهميم و عمل كنيم كه پاسخگوي سوال ها و نيازهاي جامعه باشد. آنچه بايد عوض شود، دين خدا نيست، بلكه اين بينش و داوري ماست كه بايد عوض شود. حكومت موفق ديني با تغيير پايدار نخواهد بود.
در پايان از اقاي خاتمي بايد پرسيد چگونه روش اجبار و زورگويي ديني را مي خواهد تغيير بدهد و ايا در نظر دارد شفاف تر در اين مورد حرف بزند؟

حتما نظر بديد، چيزي پاك نمي شود ولي لطفا فحاشي نكنيد و هرگونه دوست داشتيد انتقاد كنيد

baraye neveshtan samt rast inra benivisid aval neveshtar. vali neshan dade nemishavad p style="margin: 2 5" align="right" dir="ltr" > faghat aval va akharesh in ra bezarid <...> bad baraye bastan akhare neveshtar /p benisid. baz dar <..> ghara bedahid.

1 Comments:

  • At 11:19 pm, Anonymous Anonymous said…

    What's your take on Nesa verse? How much loves comes out of beating up women, a direct order from, apparently, no so "rahim" allah, isn't it?

     

Post a Comment

<< Home