Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Wednesday, December 08, 2004

اقاي ابطحي چه كسي خارج از واقعيت مي نويسد؟


به نام خدا
اقاي ابطحي چه كسي خارج از واقعيت مي نويسد؟
نوشتار اخير شما توهين و تهمتي است كه فكر نمي كنم جايز باشد سكوت كرد. شما در وب نوشت اين را نوشتيد:
ارائه برنامه ايده الي كه شايد بشود آن را در سيويس پياده كرد هنر نيست. آنها كه در خارج كشور هستند، و من به همه آنها احترام مي گذارم نيز نوعا فارغ از واقعيت هاي كشور مقاله مي نويسند. شايد هم به اين دليل كه اگر نسخه هاي آنان عملي نباشد، آنان آسيبي نمي بينند.
جناب اقاي ابطحي معلوم نيست چه افرادي را مخاطب سخن خود قرار داديد و يا اكثريت مقاله نويسان خارج را مي فرماييد؟
شما بايد بدانيد افرادي كه در خارج زندگي مي كنند كشور خود و مردم خود را بسيار دوست دارند. نداي خليج فارس بيانگوي همين است. يادتان نرود كه همه نمي توانند در استبداد زندگي كنند و مردم عزيز در خارج مظلوم هستند زيرا اسيبي كه به آنها رسيده بسيار است. آيا هجرت از ظلم گناه ما است؟ ايا دلسوزي و همصدا شدن با مردم و بخصوص دانشجويان گناه ما است؟ آيا ما هميشه محكوم و مجرم هستيم و حق سخن نداريم چون در خارج زندگي مي كنيم؟ آيا همين ارتباط و دلسوزي براي مملكت را مي خواهيد حذف كنيد؟ چرا با اين سخنان دل نويسندگاني كه حتي در ايران در زندان بودند بدرد مي آوريد؟ اين عدالت نيست كه اينچنين بنويسيد. شما شخصي مردم دوست و به سخنان مردم توجه مي كنيد و انتظار نداشتيم كه شما هم با عينك محافظه كاران به مردم ايراني كه در خارج زندگي مي كنند نگاه كنيد.
دوست عزيز واقعيت اين ست كه دوستان عزيزمان در داخل كشور، كه من به آنها احترام مي گذارم فارغ از واقعيت خواست مردم و ديدگاه مردم مقاله مي نويسند. آنها نه مردم داخل را مي شناسند و نه مردم خارج از كشور. در ساختمانها و دربهاي بسته نشسته اند و مسلمان بايد با نام بهايي كه مي خواهد مسلمان بشود وارد اطاق اين افراد بشود. واقعيت را چه كسي مي شناسد؟ هميشه مهاجران ايراني بايد در زمان زندگي در ايران توسري بخورند و حالا كه مهاجرت كردند باز با خنجر سخنان دوستان بايد زندگي كنند. هميشه آن طرف آب، نادان و فاسد و ... هستند. اگر اينچنين است چرا تمام نوشتار اين افراد در صد عظيم آن دوستان داخل كشور هستند و روزانه اين قدرت استبداد با سلاح فيلتر سعي و تلاش در مسدود كردن زبان آنها دارد؟ آيا گناه مهاجران اين است كه آزادي خدادادي را مي بينند؟ آيا گناه مهاجران اينستكه در كشور اهل كتاب بيشتر عدالت اسلامي را مي بينند تا در كشور مسلمان؟ ايا قوه قضاييه جمهوري اسلامي بويي از عدالت برده است؟ ايا شوراي نگهبان مي داند اسلام دين محبت و دوستداشتن مردم است؟ كدام دستگاه حكومت موفق به نشان دادن عدالت شده است؟ ما كه در خارج زندگي مي كنيم هنگامي كه مجبور مي شويم به سفارت محترم جمهوري اسلامي كاري را انجام دهيم، تمام روزمان تلخ مي شود. تكبر افراد و پاسخگو نبود و برخورد آنها ما را ياد اجبار و زور با نام ظاهر ديني مي اندازد. شما نمي دانيد در دل مهاجران چه مي گذرد.
اين قدرتمندان هستند كه فارغ از واقعيت زندگي مردم در خواب حكومت استبداد محافظه كاري مي كنند. مي دانم گناه ما چيست. گناه ما اينستكه كه مي دانيم خط فكري استبداد تحجر در شخص اقاي خامنه اي است. از اين سخن بدتان مي آيد. ببينيد تا اقاي خامنه اي هست، تفكر تحجر و استبداد با نام ايشان پيش مي رود. بايد اين مردك برود. از اين سخن ناراحت مي شويد؟ اگر بخواهيد تفكر طالباني از نوع ايران را حذف كنيد راهي نيست جز اينكه فردي كه با نام وي رد صلاحيت مي شود و انتخابات فرمايشي مي شود برود. اينكه مي گوييم اصلاحات با بودن شخص آقاي خامنه اي غير ممكن است گناه كبيره است؟ طرفداران استبداد و اسلام زورگو و خشونت مگر با نام چه كسي وارد ميدان مي شوند؟ شما نمي خواهيد واقعيت را بشنويد. واقعيت استبداد در يك نام و يك فرد تجلي مي كند و آن شخص اقاي خامنه اي است.
شما مي بينيد كه هر روز از كيهان و قوه قضاييه چقدر عزيزانمان مي ترسند. شما خود نمي ترسيد؟ خدا وكيلي چقدر سخنان را حذف كرديد و در وبلاگ خود قرار نداديد بخاطر مصلحت انديشي براي اقاي رهبر؟ ببينيد مشكل در يك كلمه است. اقاي خامنه اي بايد برود. شخص ديگري كه مستقيم با انتخاب مردم راي مي آورد بايد براي زمان محدود قرار بگيرد. شما اگر به واقعيت توجه كنيد درك مي كنيد كه مشكل تمام فساد و بدبختي در يك نام قرار دارد. ما اگر هر تلاشي هم بكنيم بي نتيجه خواهد ماند تا هنگامي كه اقاي خامنه اي نفر اول كشور و مادام العمر قرار گرفته است. بيشتر از 17 سال قدرت خامنه اي چه براي كشور ايجاد كرده است؟ هر رئيس جمهوري كه بيايد محكوم به اطاعت از رهبر است. حال باز شما بگوييد اين نوشتار فارغ از واقعيت است. ببخشيد شفاف سخن مي گوييم ولي از يك فرد عادي در خيابان بپرسيد مشكل ايران چيست؟ اگر ترسي از عمامه شما نداشته باشد خواهد گفت كه علت زورگويي استبداد در روش يك شخص در اين جامعه است.
شايد گناه ما اين باشد كه مي گوييم اسلام خارج از زور و اجبار است. شايد چون مي دانيد پيامبر نه شخصي را به نماز اجبار كرد و نه به پوشش سر مشكل ما باشد. شايد بيان روش پيامبر و اختيار در احكام را نبايد عنوان كنيم. شايد براي همين وبلاگ حجاب واجب نيست را بستند؟ يا شايد با سايت رفراندوم مخالف هستيد. مگر حق انتخاب مردم ندارند؟ مگر بيان رفراندوم جرم است؟ همپرسي از چه زماني جرم محسوب مي شود؟ اگر مجرم هستيم چرا اول انقلاب نيز همپرسي كرديم؟
شما در پايان فرموديد كه پاسخي براي جواب آن ايميل دانشجو نداشتيد. فرموديد:
پاسخي داد كه برايش پاسخ نداشتم: ايا كسي با پدر خودش هم چنين رفتار مي كند؟
دوست عزيز جناب اقاي ابطحي ما پاسخ داريم. پاسخ ما اين است ايا پدري با فرندانش اينچنين مي كند؟ آيا پدري يك روز بابت ظلم و زندان رفتن فرزندانش سكوت مي كند؟ اگر پسر آقاي خاتمي جناب اقاي عماد، زنداني مي شد ايشان سكوت مي كردند؟
حسين خداداد

8 Comments:

 • At 3:07 pm, Anonymous Anonymous said…

  اگر عماد زندان مي كردند خود اقاي ابطحي سرصدا مي كرد و نمي گذاشت يك شب در زندان باشد

   
 • At 7:03 pm, Anonymous Anonymous said…

  Drood

   
 • At 8:20 pm, Anonymous Anonymous said…

  مشكل همين خامنه اي است

   
 • At 8:35 pm, Anonymous Anonymous said…

  اقاي حسين خداداد تو چقدر گيجي. كدام اخوند از خامنه اي انتقاد كرده است؟ همه آخوندها مي دونند كه خامنه اي بلاي درد ايران ولي مي ترسن از خامنه اي حرفي بزنند به چيزهاي ديگر متوسل مي شوند تا مردم ساكت بشن

   
 • At 9:45 pm, Anonymous Anonymous said…

  نوانديشي و نواوري در دين نبايد باشد. اصولگرايي بهتر است ولي بايد دين از نهاد قدرت خارج بشود. شما اينهمه دنبال نواوري و همراهي دين با حقوق بشر نباشيد. نادر

   
 • At 1:06 am, Anonymous Anonymous said…

  من كه به اين آخوندها اعتمادي ندارم چون حتي اگر هم مردمي خودشون نشان بدهند باز بعد از مدتي همان خامنه اي مي شوند
  اينا همشان يكي هستند و براي جلب مردم و اميد دادن به جوانان دوتا حرف خوب مي زنند. اينم با آخوندها همدست است و تغيير نمي شه فقط به شيرين عبادي و دكتر سروش اعتماد دارم. فرناز گيلاني

   
 • At 10:41 pm, Anonymous Anonymous said…

  سلام
  آقاي خداداد واقعا متسفه که اينقدر به در و ديوار گير ميدهيد تا اسمتان چند جا بيشتر بيتيد ... شهرات طلبي و عصبيت دو ويژگي مهمي در نوشته هاي شماست که اصلا زيبا نيستند نثرتان عليرغم اداعاي بسيار پوچ و سبک است نامه نوشتن و خطاب قرار دادن حجاريان و ابطحي راه جالبي براي مطرح شدن نيست. مرسي از توجه شما
  pedi_iran@yahoo.com

   
 • At 3:46 am, Anonymous Anonymous said…

  مي خواهند زبان شما را خفه كنند. خداداد بنويس و به اين اقاي احمد نجمي گوش نكن. عكس اين آخوند را حتما ببين
  http://www.sharemation.com/menbar/9.jpg

   

Post a Comment

<< Home