Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Friday, December 10, 2004

نامه آيت الله تبريزي در مورد صيغه كردننامه آيت الله تبريزي در مورد صيغه كردن
كساني كه حوصله مقدم ندارند از چند خط پايين شروع كنند
*************
مقدمه
نامه ايت الله تبريزي را دوست دارم انتشار بدهم تا بتوانم نمونه بارز تحجر و زورگويي را دررفتار ديني نشان بدهم. بنده هيچگونه مبارزه شخصي با هيچ كس ندارم و فقط با تفكر پسگرايي در دين مخالف هستم و ايستادگي مي كنم. تفكري كه نتيجه آن استبداد و زورگويي و تخريب دين است. فكر مي كنم بيشتر افراد اصلاح طلب متوجه شده اند كه ديگر طلب و خواهش نبايد با ظالمان كرد. وقت آن رسيده مبارزه شفاف را نشان بدهيم و مانند علي (ع) در مقابل برادران خوارج مقدس نما ايستادگي كنيم. ديگر زندان و فيلتر و كتك و زورگويي كافي است. پيام دانشجويان به گوش ما رسيد. اين عزيزاني كه هميشه يك قدم از جامعه جلوتر هستند. اصلاح طلب واقعي امروز شجاعت را از جوان دانشجو ياد بگيرد. دانشجويان در طول تاريخ در مقابل ظلم ايستادگي كردند و پيام خود را به تمام ايران هميشه رسانده اند. به خدا قسم كه معناي انقلاب، مردم و بخصوص دانشجويان هستند. اين افراد برانداز نيستند. برانداز كسي است كه قدرت زشت مطلق خود را بكار مي بندد و حتي حق انتخابات را از مردم مي گيرد. خيانت به دانشجويان خيانت به نظام است. آقاي خامنه اي برانداز نظام و جمهوريت ايران است. آقاي خامنه اي روش خوارج را بكار مي بندد و با حمايت ايشان توبه از جوانان علي وار گرفته مي شود. اين شمشير زهر آلود تحجر است كه امروز بر سر مبارك امام علي (ع) فرود مي آيد.
امروز مبارزه از هر طريقي با استبداد واجب است. اسلام و جمهوريت ما در خطر است. بنده بعنوان يك شخص مذهبي كه به خدا و روز قيامت اعتقاد دارم از تمام افرادي كه به دين و مملكت اعتقاد دارند، خواهش مي كنم كه ديگر با قدرتمداران سازش نكنند. ديگر نه به مصلحت دين است و نه به مصلحت كشور است كه با ظالمان كنار آمد. اگر اقاي خاتمي دنبال يك صندلي در مصلحت نظام است و شركت در قدرت، لطفا مانند چند سال اخير سر را در زير برف قرار بدهد و سازش را تنها راه نگهداري نظام بداند. اگر آزادي بيان، انتخاب، قلم و دين در اين راه نابود شود، باز دوستان همه چيز را فداي رهبر مي كنند!. اگررئيس جمهوركه قدرت را در دست دارد ايستادگي نكند، اين را بداند كه بزودي فردي كه لايق باشد حركت را در دست مي گيرد. آقاي خاتمي در مقابل دوستان با خشم برخورد مي كند و سكوت را بر ازاد انديشان اجبار مي كند ولي در مقابل خط اصلي انحراف و ريشه ظلم كه مانند دريا از روزنامه هاي خبيث مانند كيهان و قضاوت قرون وسطي دادگاه به ظاهر اسلامي و انتخابات ضد دين، موج مي زند، حمايت مي كند!. بيعت وي با ظلم، خشم مردم را بوجود مي آورد. در تاريخ ايران اسم آقاي خاتمي بعنوان قاتل اصلي اصلاحات برده مي شود. حال باز آقاي خاتمي بگويد آقا مخالف رد صلاحيت نگهبان بوده است و آقاي ابطحي بگويد دل آقاي خاتمي خون است. اين سخنان بي اساس و بي پايه است و مردم گوسفند نيستند كه نفهمند حيله كار چيست.
خشم دانشجويان خيلي منطقي است و فردا تمام نظام با خشم مستقيم مردم برخورد خواهد كرد. فكر مي كنم به اندازه كافي امر به معروف كرديم و 16 اذر بزرگترين امربه معروف قرار گرفت و اتمام حجت با نظام است. اگر تغيير حاصل نشود و انتخابات ازاد برپا نشود، قول مي دهم حتي اگر نصف جامعه شركت كند باز قيام مردمي شعله ور خواهد شد. اين انتخابات كه مطمئن هستم ازاد نخواهد بود منجر به قيام مردم خواهد شد. مردم به اين نتيجه رسيده اند كه نظام نه بويي از اسلام برده است و نه از جمهوريت. تا ديروز فكر مي كرديم با محافظه كاران مي شود كنار آمد ولي بعد از انتخابات مجلس هفتم متوجه شديم كه محافظه كاران با قدرت مطلق خود يكجا بايد كنار بروند. كساني كه مخالف كل حركت انقلاب هستند، آرزو مي كنند كه محافظه كاران بيشتر رد صلاحيت بكنند و قدرت يك دست بشود زيرا مي دانند نتيجه كار چه مي شود. اگر نظام يكدست بشود خشم مردم اوج مي گيرد، نمونه آن 16 آذر است. ايا كساني كه دنبال حقوق بشر و اصلاحات هستند برانداز هستند يا محافظه كاران متحجر؟ بزودي خواهيم ديد چه كساني باعث نابودي نظام مي شوندد. رفراندوم يعني نجات نظام. نوآوري در دين يعني استحكام حركت مردمي ولي با بودن محافظه كاران و خط اجبار و زور به آن نمي رسيم. ريشه آخوندها اكثرا محافظه كاري است و ريشه اين درد در تفكر حوزه علميه است نه در دانشگاه. آنهايي كه شك دارند كه بنده دلسوز مملكت هستم و سخنان سياسي مي زنم، فقط كمي به سخنان مردم و دانشجويان توجه كنند. ننگ است كه افراطيان و زورگويان از رئيس جمهور دفاع مي كنند و مردم همه عنصر دشمن هستند. اين جامعه را دارند به كجا مي برند؟
***************
حال اصل داستان بنده با اقاي تبريزي.
من را بگو كه هيچ وقت ياد نمي گيرم ساكت بنشينم. حكايت تماس بنده بر مي گردد به چند سال پيش چون هنوز فكر مي كردم همه افراد اسلام شناس واقعا اسلام شناس هستند. ولي تجربه ايي كه كسب كردم بسيار تلخ است و خدا بگم اين اينترنت را چكار كنه كه چهار سال ما را معتاد كرده و باعث رنج اقايان شديم. روزنامه را مي شود صدتا صد تا بست ولي اينترنت را چكار مي توان كرد؟ حالا ما را بگو كه دلم خوش است. از حضرت مكتب سماحه مرجع ديني ايت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي دام ظله! اين اسم همينطوري طولاني است كار من نيست. سئوال كردم كه ايا ازدواج غير دائم (صيغه) نبايد ثبت بشود؟ حالا بگو اينهم شد سوال؟ خوب حتما آقا جواب مي دهد بايد ثبت شود. يعني نكاح دو شخص و قرار داد به اين مهمي كه مي تواند يك يا چند فرزند نتيجه آن باشد مهم است. بابا صيغه كه اين حرفها را ندارد، يا اينكه مي خواهي دوستان متحجرمان دستشان باز بشود؟ حتما كار سياسي است. حالا دوست داشتي ثبت كني اشكالي نداره، ثبت كن. اصلا بهتر است ثبت شود. خلاصه به قول اقا مشروط نيست.
سئوال كردن را پايان ندادم. فيلم مارمولك را حتما ديديد كه چگونه به اين حاج اقا گير داد؟ منم ادامه دادم كه آيا تعداد آن بي نهايت است؟ حتما حاج اقا فكر كرده اين جوان چند صدتا مي خواهد صيغه كنه! حاج آقا مگر ما چيزي كم داريم؟ خدا كنه حاج آقا ناسزايي به ما نگفته باشه. زبانم لال حاج اقا مگر ناسزا مي گن؟ هميشه اخلاق اسلامي دارند فقط گاهي در همين مجلس بابادگران! ببخشيد ابادگران، يكم بزن بزن (البته از نوع اسلامي) صورت مي گيرد. اين از بركت شوراي نگهبان است كه فقط خوباشو انتخاب كرد. مگر زدن دكتر سروش را نگفتند عبادت است؟ بابت هر كلمه يك روز زندان يا چندتا كتك. بدبخت ماي وبلاگ نويس كه سه سال است مي نويسيم و يا در سايتها مقاله مي دهيم!. يا حضرت عباس! به فكر حسين درخشان افتادم. آنهم اگر بابت هر كلمه يك روز زندان بشود ... تازه نام ايشان نيز در كيهان بود! خدا را شكر كه انتشار كيهان خيلي پايين آمده اگر بابت هر روزنامه يك شلاق بخورد چي مي شود؟
بهترين فرد هم براي رياست جمهوري خانم شيرين عبادي نيست كه موهاي خود را به نامحرم نشان مي دهد. تمام عفت و پاكيزگي يعني موي سر. اين را بايد بعد از 25 سال يادگرفته باشيم ها. اين همه شامپو داريم براي پاگيزگي جامعه است. موي سر خيلي مهم است كه اگر نماز را اجباري نكنيم ولي موي سر را بايد اجباري كرد. شما هرجا در قران نماز نوشته شده است بخوانيد موي سر. جايكه گفته اجبار در دين نيست، بدانيد بجز موي سر. موي سر ستون دين است. موي سر انسان را از فساد دور مي كند. من اگر مرجع تقليد بودم فتوا مي دادم موي سر را از ريشه بكنيد تا همه كچل بشوند و در خارج از كلاه گيس استفاده كنند. اينطوري اگر خانم عبادي به خارج سفر كرد از كلاه گيس استفاده مي كند و يادمان باشد بگوييم رئيس جمهورمان مريض است و نبايد دست بدهد مانند سفير محترم جمهوري اسلامي كه اينچنين كرد.
اينجا حاج آقا نمي تواند بگويد چهار عدد و نمي تواند بگويد بي نهايت. بنده خدا چي جواب بدهد؟ خوب راحت جواب مي دهد هيچ چيزي بي نهايت نيست. ببينيد حاج آقا به چيزي رسيده است كه بنده گوسفند هيچ وقت به آن نمي رسيدم. هيچ چيزي بي نهايت نيست. آفرين به حاج آقا ولي اينقدر هم آفرين ندارد چون سوال من اين بود كه آيا تعداد محدودي دارد؟ يعني محدود نيست ولي بي نهايت هم نيست! من كه نفهميدم اگر كسي اين را ترجمه كند ما يك حرمسرا درست نكنيم. حالا كه كار حاج آقا ساده بشه، مي گوييم چون دائم چهار عدد است پس غير دائم هم چهارتا، يعني تا 8 تا مي توانيم زن بگيريم. پس چرا قران كريم گفته فقط تا چهارتا؟ ما كه اهل فن نيستيم و عربي هم بلد نيستيم كه قران بخواهد با ما سخن بگويد. گوسفند بوديم حالا هم رشد مي كنيم و ميمون مي شويم و تقليد مي كنيم و اطاعت.
خوب ديگه سر حاج اقا را درد نياوريم. سئوال آخر اين است كه اسلام هميشه عدالت اجتماعي را ستون قرار داده است. آيا شرط عدالت در آن بايد باشد؟ حاج آقا ديگه حسابي ناراحت مي شود. واي واي. عدالت؟ حاج آقا فكر مي كند باز اينها از عدالت حرف مي زنند؟ حتما پدرسو.. دوم خردادي است. چرا عدالت؟ صيغه و عدالت؟ ديگه تعارف را مي گذارد كنار. مي نويسد
نفقه و معاشرت بر مرد واجب نيست. يعني فقط بر زن واجب است؟ * حال مي كنيد؟ شروط عدالت نيز نمي باشد. بقول خارجيها واو . حتي عدالت نيز شرط نيست. پس ايه قران كه مي گويد اگر عدالت را نتوانستيد فقط يكي بگيريد، اينطوري هم نيست. ببينيد اگر تمام قران را مي خوانديد منحرف مي شديد و فكر مي كرديد نكاح و ازدواج شرط عدالت لازم دارد. خدا را شكر كه همچين مرجع تقليد داريم.
ولي صبر كنيد. آخرش يه پيام شخصي برايم دارد. آخ آخ زد تو گوشم. حاج اقا زورش نه فقط به من بلكه به صدتا گوسفند مثله من هم مي رسه. فرمودند از طرح سئوالاتي كه مورد ابتلاء نيست اجتناب كنيد! فكر كنم حاج آقا مي داند كه چه هنگام من صيغه مي كنم. مي گوييد من به اين مبتلاء مي شوم؟ حالا اگر خواستيم با زني صيغه بخوانيم و مبتلاء شديم چه خاكي بر سرم بريزم؟ بايد بگويم صبر كن حالا بايد دوباره اول از حاج آقا سوال كنم!! اينطوري كه نمي شه! آبروم ميره!.
حاج اقا مي گويد صيغه بدرد پس از مرگ نمي خورد. باز بگو آفرين به رشد فكري حاج آقا. ولي ايا واقعا صيغه بدرد آخرت مي خورد يا بدرد دنيا؟ فكر كنم فقط بدرد دنيا بخورد. خواهش مي كنم نمايندگان مجلس رهبري ولگردي ! ببخشيد وبگردي نكنند و اين را نخوانند. چون مي ترسم از جواب حاج اقا خوششان نيايد بعد بگويند 10 تا حاج آقا را بايد اعدام كنيم . مگر براي زنان خياباني نگفتند، بايد 10 تا را اعدام كنيم؟ نه هر مشكلي را نمي شود با كشتار 10 نفر حل كرد، زندان بردن بهتر است. اطاق تنها كه انفرادي نيست. اين حاج آقا با مردم برخورد دوستانه دارد. اين نامه عبرتي باشد براي همه ما كه فقط سئوالاتي بكنيم كه راضي باشند وگرنه آنچنان محبت اسلامي را نثارتان مي كنند كه دين را فراموش كنيد.
اين هم يادتان باشد كه صيغه بي نهايت نيست ولي محدود هم نيست و شرط عدالت هم ندارد و نفقه هم شرط نيست اگر زشت هم بود (البته خانم زشت نداريم) معاشرت هم فرمودند شرط نيست. خوب ديگه حتما مي خواهيد اصل نامه را بخوانيد. بفرماييد
اينجا را كليلك كنيد
5 Comments:

 • At 4:03 am, Anonymous Anonymous said…

  شما?ک نفر? به اندازه چند?ن نفر نم?فهم?د ، آخه پدر آمرز?ده ?ک چ?ز? بگو که به خواندنش ب?ارزد و آدم را به ا?ن نت?جه نرساند که همون آخونده ها حق دارن ا?نجور? سوارتان شوند، بعد از خواندن نطاق? شما نامه آ?ت خدا را هم خواندم بهتر است به حرف ا?شان گوش کرده و به مسائل? بپرداز?د که بدرد تان بخورد و ا?نطور وقت خودتان را ( و من خواننده) را تلف نکن?د، .

   
 • At 6:04 am, Anonymous Anonymous said…

  شما خودتان آخوندها را لوس كرديد. حالا هم بخوريد. ديگر هيچ كس حرف آخوندها را گوش نمي دهد.

   
 • At 7:07 am, Anonymous Anonymous said…

  شما حق ندار?د به حاجاقا توه?ن کن?د.
  ماجد? مادر جنده

   
 • At 3:58 pm, Anonymous Anonymous said…

  خاتمي كارنامه از دانشجويان گرفت خيلي بهتر نوشتيد از اين
  Farzane65@hotmail.com

   
 • At 9:45 am, Anonymous Anonymous said…

  اعترافات رئيس جمهور خاتمي

  سخنان خاتمي همه را شگفت زده کرد.

  سر انجام خاتمي لب به سخن گشود و به افشاي نا گفته هاي مهمي پرداخت!

  به نظر ميرسد سخنان لاريجاني که گفته بود تدارکاتچي بودن بهتر از بي عرضگي است، سرانجام خاتمي را واداشته زبان به افشاگري باز کند!  ***************************

  پاسخ کوبنده و عالمانه حجت الاسلام فاکر به شبهه افکني هاي فرود فولادوند:

  www.jamaran.blogspot.com

   

Post a Comment

<< Home