Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Monday, December 13, 2004

پوشش سر، غذاي اهل كتاب و ازدواج با غير مسلمان، احمد قابل


پوشش سر، غذاي اهل كتاب و ازدواج با غير مسلمان، احمد قابل
به نام خدا
دوست عزيز،جناب آقاي خداداد،سلام بر شما.
در مورد ذبايح اهل كتاب(يهوديان ،مسيحيان،صابئيان،زرتشتيان)روايت صحيحه از امام صادق ع)وجود دارد كه بهره گيري مسلمانان از آنها را مجاز ميداند. حتي تصريح ميشود كه آنان ميگويند:«بسم المسيح»وامام(ع)مي فرمايد:«لا باس...اشكالي ندارد،مقصود آنان خداست».
مرحوم شيخ صدوق،پدرش ابن بابويه،استادش ابن وليد قمي وديگر علماي قم وري(در عصر صدوق) صريحا فتوا به حلال بودن ذبايح اهل كتاب داده اند، مستند آنان روايت يادشده در بند «الف» وبرخي روايات ديگر است.
گرچه اكثر علماي شيعه، مقصود آيه «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم» را حبوبات دانسته اند، ولي فقيه بزرگ «مقداد سيوري» (متوفاي826قمري) در كتاب «كنزالعرفان» كه به آيات فقهي قرآن ميپردازد، با اين برداشت مخالفت ميكند وميگويد:«اليوم احل لكم الطيبات...براي بيان حليت حبوبات كفايت ميكند، پس بايد مفادطعام ،غير از حبوبات باشد». من نيز معتقدم كه مفاد طعام ،اعم از حبوبات است
وشامل غذاهاي پخته شده ي آنان نيز ميشود. تنها اگر گوشت خوك وساير محرمات در آن باشد، جايز نيست وگرنه اشكالي ندارد.
از مجموعه ي آيات قرآن وروايات، نتيجه گيري ميشود كه«استفاده ازگوشت ذبح شده ي حيوانات حلال گوشت، توسط هر انساني كه باشد، اگر به قصد تهيه ي خوراك براي خود يا ساير گوشتخواران ذبح شده باشد، حلال است، وتفاوتي بين مسلمان واهل كتاب يا فرد غير معتقد به خدا در اين امر وجود ندارد. تنها در صورتي كه حيواني براي تقرب به غير خدا(مثل بتها يا هر موجودي غير از خداكه مقدس شمرده شود)
ذبح شود،بهره گيري از آن جايز نيست،چرا كه به منزله ي تاييد عقايد باطل وخرافات است،واينكار از نظر شرع مجاز نيست.(وما اهل لغير الله به) (او فسقا اهل لغير الله به
بنده به حكم قرآني (همين آيه)معتقدم كه ازدواج دائم با اهل كتاب نيز جايز است. بلكه ازدواج باهر انساني كه اخلاق انساني را در حد متعارف مراعات ميكند ورفتاري عقلاني دارد را جايز ميدانم. گرچه بهتر است با همفكران وهمكيشان ازدواج دائم صورت گيرد.
از پي جوييهاي شما نسبت به مسائل ديني ،سپاسگزارم.
موفق باشيدوخدا نگهدار.
احمد قابل........................................1382/11/24.................... تهران

به نام خدا
اصل پوشش عورت ،بر مرد وزن مسلمان واجب است.
فقهاء در مصداق عورت(بخصوص در مورد زنان)اختلاف نظردارند.
اكثريت فقهاءپوشاندن سر را براي زنان مسلمان آزاد( غير برده)لازم دانسته اندو«سروگردن» را نيز ازمصاديق عورت ميدانند.
ابن جنيد اسكافي،از فقهاي نامدار شيعه وهمرديف اساتيد شيخ مفيد،مصداق عورت در زن ومرد را يكسان ومساوي دانسته است.
تمامي فقهاي شيعه(بلكه تمامي فقهاي اسلام)پوشاندن سر وگردن را بر زنان مسلماني كه برده بودند،واجب نمي دانند.بلكه مثل شيخ صدوق وگروهي از علماي قم(در زمان صدوق)پوشش سر را بر زنان برده،حرام مي شمردند.در حاليكه پوشاندن عورت بر آنان نيز واجب بود.
مرحوم«صاحب جواهر»پوشاندن اجزاءبدن(به استثناي صورت،دستها- تامچ -، پاها- تامچ- ،گردن،موي سر)را اجماعي ميداند. يعني در موارد استثنا شده،نظريات فقهاء، مختلف است واتفاق نظري وجود ندارد.
ايشان از قول«علامه طباطبايي» استاد صاحب جواهرو«صاحب مدارك» نقل ميكند كه نظر آنان عدم وجوب پوشش«سر وگردن» است ومينويسد؛«قاضي ابن براج،عدم وجوب پوشش سروگردن را به بعضي از علماي شيعه نسبت داده است.».(ج 8ص166تا169
صاحب جواهر،نظر خود را اينگونه بيان كرده است؛«پوشاندن موي سر،مطابق با احتياط، بلكه قول قوي تر است». بنا بر اين فتواي صريح بر لزوم آن ارائه نكرده است، بلكه از روي احتياط واحتمال، ابتدائا احتياط كرده وسپس آن را ترجيح داده است.
از مجموع اين بر رسي، روشن ميشود كه مساله ،اختلافي است واجماع مسلمانان در اين امر(پوشش سر وگردن)محقق نشده است.
برخي آيات و روايات معتبره نيز وجود دارندكه ظهور در عدم وجوب دارند(مثل آيه ??سوره ي احزاب) گر چه آيات ورواياتي نيز وجود دارند كه لزوم پوشش سر را ياد آوري ميكنند.البته مقضاي جمع عرفي بين دلائل وجوب ودلائل عدم وجوب ،تصرف در مدلول آنها است.اگر به اين قاعده عمل شود، نتيجه ي آيات وروايات نيز مويد عدم وجوب پوشش سر وگردن مي شود و تنها «استحباب» راثابت ميكند.
با توجه به مطالب ياد شده ، بنده مبتني بر دلائل علمي «پوشش بدن را لازم ميشمارم، ولي پوشش سر وگردن رامستحب شرعي ميدانم».
اميد وارم پاسخ پرسش خود را دريافت كرده باشيد .
موفق وپيروز باشيد.خدا نگهدار.
احمد قابل....................................تهران.........................20بهمن1382

آيت الله منتظري در پاسخ به سئوالي به اين مضمون كه: اگر در موضوعي بين فقها اختلاف باشد و درباره آن اجماع نباشد، آيا مي توان موضوع را از ضروريات دين دانست؟ به طور مشخص منظورم همين حجاب است. اگر كسي پوشش خود را مطابق الگوي فقها انجام ندهد ايا يكي ازضروريات دين را انكار كرده است؟ پاسخ داده است: بسمه تعالي، پس از سلام به طور كلي در مسائلي كه مورد اختلاف بين فقها باشد نمي توان يك طرف اختلاف را از ضروريات دين شمرده و تفصيل در نامه نمي گنجد.

با اين ترتيب ايت الله منتظري در اين نامه حجاب را از ضروريات دين نمي داند زيرا اختلاف فقهي در آن وجود دارد. اين نامه در سايت زنان ايران 13 بهمن 82 منتشر شد. و نامه هاي اقاي قابل 23 بهمن 82 منتشر شد. ولي هنوز قانون مجازات و اجبار در پوشش سر وجود دارد
------------------------------
چيزي كه بنده از نامه هاي آقاي احمد قابل متوجه شدم اين است
حتي با لاك ناخن مي شود وضو و غسل كرد و لازم نيست براي نماز آنرا برطرف كرد
پوشش سر و گردن واجب نيست بلكه امر مستحب است
حتي در نماز اگر نامحرم نباشد مي توانيد با لباسهاي معمولي نماز بخوانيد. حتي در مسجد هنگامي كه نامحرم نتواند شما را ببيند مي توانيد با لباس معمولي نماز بخوانيد
زن نيز مي تواند طلاق بگيرد و نام آن خلع است
زن و مرد مي توانند از خانه خارج بشوند و اجازه نبايد از هم بگيرند و حتي خروج از كشور لازم نيست با اجازه باشد
ذبح اهل كتاب از گوشتهاي حلال را اسلام حلال مي داند و همچنين زن مي تواند با اهل كتاب ازدواج كند
حداقل سن ازدواج بهتر است شانزده سالگي باشد. هم فهم و درك عقلي را بايد به آن اضافه كرد
درك و فهم قران براي يك طبقه خاص نيست بلكه همگاني است
اجبار و زور در دين نيست
همچنين بنده به ياد دارم از ايت الله منتظري در مورد انتخاب اسم فرزند سئوال كردم و فقط نبايد اسم بد معنا باشد و انسان مي تواند به هر زباني كه دوست دارد نام را انتخاب كند البته بهتر است فرهنگ خود را فراموش نكند ولي حق انتخاب دارد.
در حال حاضر دارم نوشتاري در مورد اينكه اجبار در دين نيست جمع مي كنم و ثابت مي كنم كه حتي زكات و جهاد و حجاب نبايد اجباري باشد. به اميد خدا منتشر مي كنم.


شر?عت عقلان?


0 Comments:

Post a Comment

<< Home