Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Monday, December 13, 2004

اگر من مي توانستم چندتا فحش ديگر به اقاي خاتمي مي دادم


اگر من مي توانستم چندتا فحش ديگر به اقاي خاتمي مي دادم
بايد توجه كرد كه كارنامه اقاي خاتمي و تلاش ايشان در اين هفت سال با فحش دانشجويان به اتمام رسيد. هفت سال مردم را حرص داد. دلبستگي و اميد مردم را نابود كرد. پس گرفتن دولايحه نشانه سازش وي با استبداد است. خاتمي نمي داند كه از محافظه كارها نيز محافظه كارتر شده است. از قانون اساسي كه باعث ظلم و زندان شدن جوانان مردم شد را چگونه مي توان دفاع كرد؟ سخنان اقاي خاتمي در مورد حكومت قانون اساسي، راهكارها و موانع نشان دهنده اين است كه نقش محافظه كاران استبدادگر را بخوبي ياد گرفته است. آقاي خاتمي فقط از مردم انتظار دارد به قانون اساسي تن بدهند ولي اقاي خامنه اي كه نام وي پرچم استبداد و زورگويي است را هنوز مردمسالار مي داند. اقاي خاتمي اين همه مردم را حرص نده. شايد براي رئيس جمهور، اقاي خامنه اي آينه مردمسالاري و ازادي باشد ولي دل مردم خشمگين است.
اقاي خاتمي بزرگترين خيانت را به اصلاحات كرد، و مانند دوران شاه، ديگر مسئولين متوجه حرف و سخن مردم نمي شوند. نتيجه آن يك حركت مردمي عليه قدرتمندان مي شود. فكر نمي كردم اقاي خاتمي اين همه ذوب ولايت فقيه مطلق شده باشد. رئيس جمهور گفت: اگر قانون اساسي را نپذيريم، ولايت فقيه به يك نظريه ي فقهي،‌ تنزل خواهد كرد.
اقاي خاتمي بايد بار ديگر بين دانشجويان قرار بگيرد تا باز فحش بخورد تا بفهمد كه همه آرزو مي كنند كه ولايت فقيه برگردد به يك نظريه فقهي. خواب غفلت و لذت قدرت گوشها را سنگين مي كند. تمام جنايتها با نام آقاي خامنه اي صورت گرفته است.
نمي دانم چرا قدرتمداران مردم را بكلي فراموش مي كنند. ولي اين را بدانند كه مردم نيز آنها را فراموش مي كنند. اول كه شنيدم دانشجويان حسابي رئيس جمهور فحش دادن ناراحت شدم ولي بعد از سخنان در مورد قانون اساسي فكر مي كنم كه كاش بيشتر فحش مي دادند. خبرگان كه همگي نماينده ولايت فقيه هستند و چرا حق انتخاب را از مردم گرفته اند و به خبرگان رهبري دادند؟ زنجير استبداد در قدرت مستحكم شده است و دارند ان مي كنند كه نمي خواهند بشود. ميثاق ملي را اقاي خامنه اي قرار داديد. راي نظام و انتخابات را خامنه اي قرار داديد. قانون اساسي را خامنه اي قرار داديد، پس مردم چكاره هستند؟ اگر قرار بود اينهمه با استبداد سخن بگوييم و التماس كنيم چرا انقلاب كرديم؟ زمان شاه كمتر از اين اگر سخن مي گفتيم تغيير حاصل مي شد. هفت سال داريم التماس مي كنيم كمي مردمسالار باشند. هفت سال التماس مي كنيم ظلم كافي است. ولي خدا وكيلي نتيجه اين همه ارامش و سكوت چيست؟
امروز اكثر چيزهايي كه به اسلام نسبت مي دهند، وجود ندارد. حكومت امروز نه جمهوري است و نه اسلامي. بنده دارم متوجه مي شوم كه سخنان و نوشتار آقاي اكبر گنجي فقط درست است. اقاي خامنه اي و اقاي خاتمي با بوجود آوردن زور و اجبار در دين، تنفر از حكومت ديني را بين مردم دارند روز به روز افزايش مي دهند. اگر مي دانستم كه در حكومت ديني چيزي كه از آن قوه قضاييه، مصلحت نظام، شوراي نگهبان، اقاي مقام رهبري، مجلس و دولت بويي نبرده اند، عدالت است مي سوختم و فرياد حكومت ديني نمي زدم. امروز پشيمانم كه اعتماد و مديريت كشور را بدست روحانيت دادم. امروز از تفكر متحجر كه در اكثر روحانيت ديده مي شود متنفر هستم. گناه من عشق به دين است. فكر نمي كردم با نام دين دانشجويان را بزنند و حكم اعدام بدهند. اعتراف مي كنم كه هميشه عاشق حكومت ديني بودم ولي با برخورد قدرتمداران حتي كلمه دين تغيير پيدا كرده است. حداقل برويد كنار و برگرديد به مساجد و بگذاريد دوتا عاشورا نگهداريم. شما بايد فحش بخوريد و كارنامه خود را از ملت بگيريد زيرا نه فقط به جمهوريت خيانت كرديد بلكه به اسلام نيز خيانت كرديد.
اقاي خاتمي نظام يك جوراب نيست بلكه يك ملت است. ولي قدرتمدارن يك جوراب هستند. اگر اين جوراب بوي كثافت بدهد، انتظار نداشته باشيد كه آنرا مدام بر پا كنيم. اين جوراب را خواهيم كند و بدور خواهيم انداخت.
حسين خداداد

25 Comments:

 • At 11:32 pm, Anonymous Anonymous said…

  آفرين جوان واقعا كه حرف حق را زدي، اين خاتمي هم از اون ها شده

   
 • At 1:14 am, Anonymous Anonymous said…

  اقاي خاتمي جواب شما را داد. شما مي خواهيد با نام دين عليه دين مبارزه كنيد. جمعيت اينترنت يا بهتر بگويم چندتا بچه سوسول سعي مي كنند براندازي خاموش بكنند. ملت ايران گوش به حرفهاي چند غربزده نمي دهد و بزودي پاسخ خود را از ملت مي گيريد. قانون اساسي ميثاق ملي ما است و با خون از آن دفاع خواهيم كرد. چند نفر بيكار و فراري نمي توانند به ما بگويند بايد كجا برويم. شما تحت تاثير غرب قرار گرفته ايد. پيمان خود را با انقلاب شكسته ايد. ما بزودي به هدف انقلاب و حدت ملي مي رسيم و شما نمي توانيد بدعت ديني بوجود بياوريد. صداي صلوات ما، صداي غرب را خاموش خواهد كرد. رهبر جمهوري اسلامي ارزش و حركت مردمي را بدست نامحرم نمي سپارد. از جمهوري اسلامي مي خواهم دشمنان دين را شناسايي كند و انقلاب ما را محفوظ بدارد

   
 • At 2:28 am, Anonymous Anonymous said…

  چرا شمارش بازديدكنندگان را حذف كردي؟ اقاي خداداد گل رفراندم چيزي را حل نمي كند و بدان تا رژيم هست خبري از رفراندم نيست

   
 • At 3:33 am, Anonymous Anonymous said…

  همانطوري كه قبلا تذكر دادم آمار بازديد كنندگان بايد بكلي حذف شود.آمار هر وبلاگ در روز بين 10 تا حداكثر 200 نفر مي باشد و اگر در سايت خبري قرار بگيرد بين 400 تا 4000 بيننده پيدا مي كند. سايتهاي خبري از 4000 تا 40000 نفر بيننده در روز دارند.ولي اين آمار خود خواننده را تحت تاثير قرار مي دهد براي همين بايد بكلي آمار بينندگان حذف شود

   
 • At 4:35 am, Blogger hosseein said…

  دوستان مشكل ما تعداد افراد بازديد كنند نيست. مشكل ما اين متحجران زورگو هستند كه جمهوريت و دين مردم را با كردار و گفتارشان بباد مي دهند. تعداد و شمارش بازديد كنند را بزودي بكلي حذف مي كنم و خدا كند ديگر مورد بحث قرار نگيرد.
  بحث امروز ما رفراندم است كه نظر هر ايراني در اين مورد بسيار مهم است. بطور كلي كسي باور نمي كند كه نظام با رفراندم موافقت كند. فرق اين درخواست رفراندم با درخواستهاي قبلي اينست كه از طرف مردم استقبال فراواني پيدا كرده است. همه آرزو مي كنيم كه اعلاميه حقوق بشر اجرا شود و مي دانيم كه ايران آنرا امضا كرده است. تنها چيزي كه با چند سال پيش فرق كرده است نظر اصلاح طلب ها است. امروز اكثريت سران اصلاح طلب و فقط اندكي با رفراندم موافق هستند. اينجا ديده مي شود چه كساني واقعا مردم دوست و مردمسالار هستند و چه كساني فقط شعار مردمسالاري مي دهند. نيم از جمعيتي كه دسترسي به اينترنت دارند يعني 50 درصد تا امروز راي به رفراندم داده اند. تا بحال كه رفراندم و اين سايت پيروز بوده است. زيرا در روز دانشجويان قرائت شد و بازتاب آن در تمام خبرگزاريها منعكس شد. دوما مشكل اصلي در تفكر اصلاح طلب ها ديده مي شود. تا ديروز من فكر نمي كردم كه حجاريان، محمد رضا خاتمي، ابطحي و.. را انتقاد كنم ولي امروز حداقل براي من روشن شد كه اصلاحات به هيچ هدفي نمي رسد مگر اينكه اصلاحات با اقاي خامنه اي و قانون اساسي شروع شود. هر اصلاح ديگر فقط مردم فريبي و آرامش ايجاد كردن است

   
 • At 6:02 am, Anonymous Anonymous said…

  آقا ما را مسخره کرده ا?؟ يعن? شما هنوز نميدانيد که مشکل ما نه خاتم? و نه خامنه ا? بلکه خود اسلام است؟شما هنوز هم م? خواهيد خودتان را فريب بدهيد و فکر کنيد که اسلام? که حضرات يياده م? کنند غير از اسلام واقع? است؟اصلا اين اسلام واقع? که شما اين قدر منتظر آن هستيد کجاست؟ييش بن لادن است؟ يا ييش يغمبرتان است که در سن ?? سالگ? با يک دختر هفت ساله عروس? کرد؟يا ييش به اصطلاح حضرت عل? است که مثل آب خوردن سر م? بريد و از کوه يايين مي انداخت و شلاق(ببخشيد حد)م? زد؟ هر اعتقاد? داريد برا? خودتان نگه داريد ول? با اين همه که بر سر ما آورده اند انتظار نداشته باشيد باز هم ريشه مشکلات را در جا? واقعيش جستجو نکنيم.

   
 • At 6:03 am, Anonymous Anonymous said…

  آقا ما را مسخره کرده ا?؟ يعن? شما هنوز نميدانيد که مشکل ما نه خاتم? و نه خامنه ا? بلکه خود اسلام است؟شما هنوز هم م? خواهيد خودتان را فريب بدهيد و فکر کنيد که اسلام? که حضرات يياده م? کنند غير از اسلام واقع? است؟اصلا اين اسلام واقع? که شما اين قدر منتظر آن هستيد کجاست؟ييش بن لادن است؟ يا ييش يغمبرتان است که در سن ?? سالگ? با يک دختر هفت ساله عروس? کرد؟يا ييش به اصطلاح حضرت عل? است که مثل آب خوردن سر م? بريد و از کوه يايين مي انداخت و شلاق(ببخشيد حد)م? زد؟ هر اعتقاد? داريد برا? خودتان نگه داريد ول? با اين همه که بر سر ما آورده اند انتظار نداشته باشيد باز هم ريشه مشکلات را در جا? واقعيش جستجو نکنيم.

   
 • At 6:09 am, Anonymous Anonymous said…

  مشكل از اسلام نيست از مسلماني ما است. مشكل خامنه اي نيست بلكه ما دنبال استبداد هميشه هستيم. براي همين اسلام استبدادي دوست داريم

   
 • At 6:42 am, Anonymous Anonymous said…

  همين اسلام ستيزي شما باعث دوام قدرت آخوندها است. اگر اسلام ستيزي نمي كرديد انقلاب نمي شد. حالا هم حرفهاي شما باعث ميشه كه مردم ببينند كه مخالفان هميشه دينستيز هستند

   
 • At 8:18 am, Anonymous Anonymous said…

  fohsh kameshe martike - delam mitoonestam ye kotake malas mizadmesh martikeye jakesho!!!!
  khoob neveshtim damet garm

   
 • At 8:30 am, Anonymous Anonymous said…

  بجاي رفراندم اگر براي حذف اجبار تلاش مي شد بهتر نبود؟ هم
  قبل از انقلاب هميشه زور حاكم بوده و هم بعد از انقلاب زور حاكم است پس بايد با اجبار مبارزه كرد

   
 • At 9:45 am, Anonymous Anonymous said…

  حسين جان. ايا اعتقاد داريد كه به ازادي هاي فردي و اجتماعي با همين قانون اساسي مي توان رسيد؟ اصل اوليه دموكراسي رسيدن به ازادي هاي فردي و اجتماعي است

   
 • At 2:02 pm, Anonymous Anonymous said…

  آقا? محترم . هم?ن امثال شما بودند که کشور در حال پ?شرفت و ترق? مارا به ا?ن روز س?اه نشاندند . شما و امثال شما با نادان? و لجباز? و فکر عقب مانده تان تصور م?کرد?د که د?ن م? تواند جامعه بسازد . آر? م? سازد اما ا?ن جامعه پر فساد و فحشا و فقر و تبع?ض و هزار زهر مار د?گر که حت? برا? شما س?نه چاکان د?ن و د?نسالار? و مردمسالار? د?ن? هم قابل تحمل ن?ست. آن زمان? که امثال شما برا? حکومت د?ن? تبل?غ م? کرد?د اروپا قرنها بود که از خ?ر حکومت د?ن? گذشته بود ز?را ذات حکومت د?ن? هم?ن است . جالب ا?نجاست که شما هنوز هم نم? خواه?د اشتباهات گذشته تان و جفا?تان را در حق ا?ن سرزم?ن کهن بپذ?ر?د و هنوز م? گو??د که د?ن ا?ن ن?ست . د?ن بجز ا?ن چ?ز د?گر? ن?ست . تجربه رنسانس اروپا پشت سر ماست . حت? اگر شما و حکام? که برا? آنها گلو پاره م?کرد?د هم مسلمانان خوب? نبود?د ول? پاپ و کش?شان که مس?ح?ان خوب? بودند. پس چرا رنسانس شد؟ چرا در آنزمان دادگاه تفت?ش عقا?د بود ( درس مثل هم?ن حکومت د?ن? شما ) ?ا چرا در آن زمان شکنجه ها?? بود که مو را بر تن انسان راست م? کند ( درست مثل هم?ن حکومت د?ن? شما ) ?ا چرا فقر و خرافات و عقب ماندگ? ذهن? و عقل? بشر ب?داد م? نمود ( درست مثل حکومت د?ن? حال ) ؟ باز هم از تشابهات آنها بگو?م ?ا ا?نکه کاف? است ؟
  که را م?خواه?د بفر?ب?د روشنفکر محترم؟!!
  د?گر مردم را کار? با شما ن?ست ز?را که راه شما از مردم و راه مردم از شما رف?قان قافله و شر?کان ملا ها جداست . هم?ن عذاب برا? شما بس که آباد تر?ن کشور خاورم?انه را به روز? انداخت?د که دخترانش را در حاش?ه خل?ج فارس سابق حراج م? کنند . من و نسل من شما را نخواهد بخش?د . مطمئن باش?د. بدرود

   
 • At 3:57 pm, Anonymous Anonymous said…

  اقاي خداداد برويد بيشتر بخوانيد تا ديكتاتور نشويد.جوانان بيسواد واحساساتي يا انصار حزبا... ميشوند يا مثل جنابعالي هتاك و بي ادب. تجربه تلخ جوانان بيسواد سياست زده كه بعدا پشيمان ميشوند بسيار است. برويد ان تجربه ها را بخوانيد. كسي كه به خاتمي توهين كند خيلي بي شعور است چون به مردي توهين كرده كه خدايي دين فروشان را شكسته و باعث بيداري مردم شده است تا هميشه حاكمان را باز خواست كنند وهيچ قدرتي را مقدس ندانند. اميدوارم بفهميد

   
 • At 4:09 pm, Blogger hosseein said…

  با در نظر گرفتن جامعه امروز بايد اعتراف كرد كه جامعه ما يك جامعه مذهبي و پر احساسي است. كسي كه واقعيت را مي بيند نمي تواند منكر مذهبي بودن جامعه بشود. ولي پيشرفت اروپا فقط در حقيقت نوآوري در دين بوده است. چيزيكه براي پيشرفت و تمدن بايد بلاخره يك زماني بوجود بيايد نواوري در دين است. امروز در تمام كشورهاي مسلمان اصلاحات و نوآوري در دين در حال حركت است و ايران نيز نمي تواند جدا از آن باشد. اگر دين از قدرت اجرايي خارج بشود و اجبار و زور در دين خارج بشود، تمام نهادهاي استبداد نابود مي شود. اگر كاتوليك فقط قرائت ديني مسيحيان بود تا به امروز مشكل شديدي در مسيحيت موجود بود. اينكه اپوزسيون ديني كه استاد شريعتي نيز آنرا قبل از انقلاب درخواست كردند بوجود بيايد و پروتستانت اسلامي اجازه سخن پيدا كند، فكر مي كنم مشكل اصلي جامعه حل شود. سخنان استاد آقاجري نيز بر همين مبنا بود كه محكوم به اعدام شد. امروز يا بايد سخنان آقاجري را انتخاب كنيم يا سخنان و تفكر اكبر گنجي، راه سومي نمي ماند. اگر نتوانيم دين تحجر و استبداد را با قرائت ديگري به زنجير بكشيم ، اين تحجر در طول زمان دوباره افراط خود را نشان خواهد داد. مشكل ايران احساس مذهبي و اعتقاد مردم نيست بلكه قرائت زور و اجبار مشكل اصلي جامعه است. يكي از افرادي كه نوآوري در دين را حمايت مي كند استاد سروش است. آقايان شريعتي، بازرگان و طالقاني همه مي دانستند كه نو آوري تنها راه حل رسيدن به آزادي و دموكراسي است. با زور نمي شود دموكراسي بوجود آورد و اگر فردا باز مردم احزاب راديكال را انتخاب كنند كه بر مي گرديم به زمان حال. پس بايد قرائت ديني باب زمان و ازادي بوجود ايد كه جامعه از فقط يك نوع قرائت زور و اجبار در دين خلاص بشود
  دانشجويان و جوانان انتقاد دارند و اين بي احترامي نيستد

   
 • At 5:20 pm, Anonymous Anonymous said…

  تا مظلوم هست ظالمي نيز يافت ميشود تا بر آنان حكومت كند . بزرگترين لطمه اي كه اين نظام و قانون اساسي اش به اين ملت زده نابودي ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي اش ميباشد .يك مشت فرصت طلب سودجو در قالب ارزشهاي اسلامي براي حفظ منافع اقتصادي نامشروع خود با هر وسيلة نامشروع و نامتعارفي كه در قانون اساسي كذائي مشروع و قانوني گرديده ارزشهاي اصيل ايراني را مود اماج تيرهاي زهرآلود خود تحت عنوان دفاع از ارزشهاي اصيل اسلامي قرار داده اند . اين افراد نه به اسلام اعتقاد دارند و نه به انسانيت . نه شرف را ميشناسند و نه غيرت . نخ هميت انساني دارند و نه عرق ملي . تنها چيزي كه آنها قبول دارند ثروت است و قدرت و رهبر تمام اين كسان نيز خامنه اي است و بقيه نيز مهره هاي عرصه اين شطرنج كثيف . و بازنده نيز تنها و تنها مردمانند(‌شهروندان درجه دو )

   
 • At 11:07 pm, Anonymous Anonymous said…

  بله عيب از مسلمان? ماست.
  سالهاست که با اين جمله ب? معن? آشناييم که بجز سفسطه و رفع مسئوليت از ناحيه مشکل اصل? نقش ديگر? ندارد. البته مدعيان از ارائه دليل در اين مورد که چرا اسلام از هر تقصير? مبرا است هم هرگز زحمت? به خود نم? دهند. مگر شلاق و دست و يا بريدن و مرد ينجاه ساله با دختر هفت ساله ازدواج کردن و نظاير اينها کجايش غير اسلام? است؟
  بله ضمنا من از اين که کافر يا مرتد يا هر چيز ديگر? ناميده شوم اباي? ندارم. افراد? هم که وجود نظاير مرا دليل بقا? رژيم م? دانند خودشان بهتر م? دانند حرفشان بقدر? مضحک است که ارزش جواب دادن ندارد.

   
 • At 12:12 am, Blogger hosseein said…

  بزودي نوشتار ديگر منتشر مي گردد در همين سايت
  چرا آخوند و ايت الله ضد اسلام هستند؟
  اين نوشتار در مورد سخنان دكتر آقاجري و اسلام پروتستانت است. در ضمن سخنان كامل دكتر اقاجري بر وبلاگ قرار گرفت كه علاقه مندان مي توانند آنرا مطالعه كنند

   
 • At 8:40 am, Anonymous Anonymous said…

  affarin Agha kodadad ...

   
 • At 9:55 am, Anonymous Anonymous said…

  اعترافات رئيس جمهور خاتمي

  سخنان خاتمي همه را شگفت زده کرد.

  سر انجام خاتمي لب به سخن گشود و به افشاي نا گفته هاي مهمي پرداخت!

  به نظر ميرسد سخنان لاريجاني که گفته بود تدارکاتچي بودن بهتر از بي عرضگي است، سرانجام خاتمي را واداشته زبان به افشاگري باز کند!  ***************************

  پاسخ کوبنده و عالمانه حجت الاسلام فاکر به شبهه افکني هاي فرود فولادوند:

  www.jamaran.blogspot.com

   
 • At 11:44 am, Anonymous Anonymous said…

  اقاي خداداد پيام وبلاگ جماران را حذف كنيد. در همه وبلاگ ها پيام مي دهد. اين شخص اسرائيلي است و بايد جلوي او را گرفت. ببينيد كار شما براي آزادي همين نمونه فحاشي اين وبلاگ است كه همه از آن متنفر هستيم. آزادي فقط فساد مي آورد. ديگر دنبال ازادي نباشيد

   
 • At 12:20 pm, Anonymous Anonymous said…

  سه اسلام نوشتار محمد قوچاني را در روزنامه شرق بخوانيد
  http://www.sharghnewspaper.com/830313/polit.htm

   
 • At 1:05 pm, Anonymous Anonymous said…

  فكر مي كنم به اندازه كافي اسلام سياسي را بعد از بيست و پنج سال شناختيم و همه مي دانيم جوانان كشوربا مشکل هويت مواجه شده‌اند، اين اسلام سياسي فقط براي ده اول انقلاب مفيد و جذاب براي جوانان بود. امروز بايد اعتراف كنيم كه به بن بست رسيده ايم و چشمان خود را باز كنيم و سخن جوانان را گوش كنيم. اسلام سياسي بايد ولايت فقيه راس حكومت مادام العمري باشد. زور و اجبار قانوني در محيط دين نفس كشيدن را براي مردم تنگ مي كند. اسلام سياسي خود دولت و مجلس انتخاب مي كند و انتصابي و استصوابي است تا انتخابي . اسلام اجتماعي از دور دخالت مي كند و از حوزه مي خواهد غير مستقيم حكومت كند. مانند نظر اوليه آيت الله خميني و امروز ايت الله سيستاني. اسلام فردي كه به تازگي درخشش خود را آغاز دارد مي كند. پرهيز از فعاليت سياسي و اجتماعي روحانيت را درخواست دارد. اسلام براي دولت و جامعه نازل نشده است بلكه براي فرد نازل شده است. هر شخصي بنا بر ايمان خود عمل و انتخاب مي كند زيرا اين افراد هستند كه جامعه و دولت را مي سازند. اگر افراد ساخته بشوند جامعه ساخته مي شود. اسلام ديني شخصي و فردي است و نمي توان اسلام را دين سياست و دولت معرفي كرد. هر فردي اجازه دارد خود فهم و درك ديني براي خود داشته باشد

   
 • At 6:41 pm, Anonymous Anonymous said…

  mamlekat ba kofr mimanad vali ba zolm na:peygambare eslam.zalem bayad beravad ,in hokme khodast va in nezam niz rafanist ,rahash mohem nist ,avareze badesh ham mohem nist,zalem bayad beravad,enshaalah zodtar,shayad randan agayan be vasileye emam zaman va shamshiro gardan agayan tebge ahadis rokh dahad, montazerim

   
 • At 12:30 pm, Anonymous Anonymous said…

  بعنوان يك دانشجو از تهران از شما تشكر مي كنم
  وحيد سليمي

   

Post a Comment

<< Home