Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Monday, December 13, 2004

محکوميت سنگين براي دستگيرشدگان ايذه و نامه به ايت الله منتظريمحکوميت سنگين براي دستگيرشدگان ايذه و نامه به ايت الله منتظري
به نام خدا
با عرض سلام به آيت الله منتظري
قبل از شروع نامه خبري به دستم رسيد كه مي خواستم نظر جنابعالي را بدانم جلب كنم.
محکوميت سنگين براي دستگيرشدگان ايذه
اخيرا 170 نفر از افرادي که دردرگيريهاي انتخاباتي شهرستان ايذه (انتخابات مجلس
دستگير شده بودند وسپس با وثيقه آزاد شده بودند به مجازاتهاي سنگين محکوم شدند.هرکدام از آنها دستکم به 5تا 20سال حبس همراه با 10تا 40سال تبعيد توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام براندازي واقدام عليه نظام واخلال در امنيت ملي وتوهين به مسئولين وآتشزدن پرچم محکوم شده اند. در حال حاضر پرونده آنهادرمرحله تجديد نظر است

از شما كمال تشكر را دارم كه به حرف مردم گوش مي دهيد. يكي از خصلتهاي پيامبر همين بود. شرط رهبر و رئيس جمهور قرار گرفتن از نظر فقهي نيز گوش دادن به سخنان مردم است. در حاليكه امروز اين صفت ديگر حسن نيست بلكه يك عيب محسوب مي شود. هر شخصي كه انتقاد مي كند كه چرا اقاي منتظري خوش باور و مردم دوست است بنده اين ايه را قرائت مي كنم و تشخيص بنده اين استكه يكي از شرايط رهبري جامعه همين است.
سوره توبه آيه 61
از آنها كساني هستند كه پيامبر را آزار مي دهند، و مي گويند او خوش باور و به حرف مردم گوش مي دهد، بگو خوش باور بودن او به نفع شما است. او ايمان به خدا دارد و تصديق مؤمنان مي كند، و رحمت است براي كساني از شما كه ايمان آورده اند، و آنها كه فرستاده خدا را آزار مي دهند عذاب دردناكي دارند.
1- ايا از نظر فقهي و استناد بر اين ايه شرط ولايت خوش باور بودن و به حرف مردم گوش دادن است؟

بنده هنوز دارم در مورد اجبار و زور در اسلام تحقيق مي كنم و دنبال اين هستم كه بدانم در چه شرايطي احكام و اعتقادات ديني را مي شود اجباري كرد. موارد جهاد، زكات و حجاب را خيلي يك عمل اجباري و زوري در اسلام مي دانند. جهاد را اجباري مي دانند زيرا امروز نيز سربازي اجباري است. زكات را اجباري مي دانند زيرا مي گويند ماليات نيز بايد اجباري باشد. و همچنين حجاب را اجباري مي دانند زيرا پاكيزگي جامعه و عفت عمومي را در اجبار پوشش سر مي دانند. ولي اگر به اين موارد اعتقاد داشته باشيم پس بايد نماز نيز اجباري بشود زيرا نماز است كه حافظ تمام اين امور و جلوگيري از فساد مي كند.
در همين سوره توبه ايه 60
زكات را انسان بايد به هشت نفر بدهد.
فقرا، كسي كه براي امور زندگي كافي ندارد ولي بيشتر از نصف درآمد دارد.
مساكين، كسي كه براي امور زندگي كافي ندارد و كمتر از نصف در آمد دارد.
عاملان، جمع آوري كنندگان زكات.
و پنج تقسيم بندي ديگر را ادامه مي دهد. سوال دوم بنده اين استكه چرا عاملان را در درجه اول قرار مي دهند؟ در حاليكه در ايات در رديف سوم قرار گرفته است
سوال سوم بنده در مورد سخنان دكتر محسن كديور مي باشد.
قسمتي از سخنان ايشان كه در سايت ايشان بصورت فايل صدا است را مي نويسم.
مسئله مثل حجاب اولين نكته اينستكه آيا حجاب اجباريست يا نه؟
ذكر كردم كه اين قوانين (احكام ديني ) مي بايست يك به يك مورد برسي قرار بگيرد. آن چيزي كه در جامعه اسلامي هست، رعايت رابطه انساني يك حريم خاصي را دارد. قطعن خداوند اسلام از پيروانش خواسته است كه چه مرد چه زن حريمي را رعايت بكنند. و حداقلي را در پوشش لحاظ بكنند. اما اگر افرادي به اين نرسيده اند آيا مي شود آنها را به زور به اين مرحله رساند يا نه؟ اينها جاي بحث دارد به اين سادگي نمي توان گفت كه اجباريست مطلب. حق هم داريد سئوال بكنيد بخاطر اينكه يك مطلب تازه ايست لذا روش اجرايش را نيز مي بايست پرسيد الگويي كه امروزدر مقابل ما قرار دارد الگوي اول يا دوم است. يعني نوع جوامعي كه امروز با آن مواجه هستيم اگر عنوان ديني دارند الگوي اول هستند و اگر عنوان غير ديني دارند الگوي دوم و ما بخواهيم الگوي سومي مطرح بكنيم. به نظر مي رسد كه اين الگوي سوم مي بايد همه اشكالات در موردش مطرح بشود. من معتقد هستم اگر مسائل اسلامي اين گونه مسائل از زاويه اجباري برخورد نشود ميزان عاملين به آن قطعا از منكرينش بيشتر خواهد بود. اين را مي شود امتحان كرد. اين را در همين جامعه فعلي اگر ما فرض بكنيم مسئله مثل حجاب را ازاد بگذاريم آيا شما فكر مي كنيد اكثريت جامعه بي حجاب خواهد بود؟ من حاضرم قول بدهم كه چنين نخواهد بود. بله اقليتي ممكن است اين را رعايت نكنند اما اكثريتي .. كما اينكه در قبل از انقلاب نيز چنين بود با اينكه تمايل حكومت به نفي قوانين ديني بود. اما جامعه مقاومت مي كرد، نشان دهند. اگرباز ترديدي داريد الگوي تركيه را مي شود با الگوي ايران مقايسه كرد. در الگوي تركيه دقيقا در مورد همين مسئله حجاب كه شما ذكر كرديد نوع خبرنگارهايي كه هر دو جامعه را ديدند بخاطر اينكه دولت تركيه تمايل به رفع مسائل ديني دارد دين ستيز است نه بي طرف نسبت به دين. دقيقا دين ستيز است. با الگوي كه در ايران برقرار است، چه در افغانستان بر قرار بود، تمايل مردم به مسائل ديني در تركيه دائما رو به افزايش است. دقيقا در مسئله حجاب نسبتش با تهران بر عكس است. برو پاكستان برو آنكارا اگر مقايسه شود با تهران نسبتش معكوس بوده است. مي توان در يك جامعه آزاد اين مسئله را سنجيد، البته همگانه نخواهد بود. اما اينگونه هم نيست كه فكر بكنيم كه تا امروز گذاشتيم مثل اينكه همه مردم بي دين مي شوند يا همه مردم خلاف احكام ديني عمل خواهند كرد.
اول مي بايد اين قوانين وجه ديني اش تاييد شده باشد، همان رضايت خداوند است. ذكر كردم ديني را كه من مي فهمم اينستكه مردم مي باسيت خود به رعايت احكام ديني واقف شوند نه به زور. يعني مي بايست ما كاري بكنيم كه فرهنگ جامعه بگونه ا ي باشد كه تمايل به اين مسئله صورت بگيرد.
مي تواند مورد بحث قرار بگيرد. بله حجاب امر ديني است اما اجباري كردن حجاب معلوم نيست ديني باشد. مشكلي كه من دارم الان وقتي كه مي گويم ديني اصلا چقدر بايد توضيح بدهم تا مطلب واضح باشد. يعني حجاب يكي از ضروريات دين است. يعني بنده به حجاب معتقدم. اما در عين اينكه به حجاب معتقدم ، معتقدم اين امتيازي است كه زن مسلمان بايد شخصا به اين بلوغ برسد تا آنرا بپذيرد. نه اينكه بخواهند با زوراو را با حجاب بكنند. كسي كه با زور با حجاب بشود هيچ ارزشي ندارد. مشكلش اينستكه درجائيكه قرار گرفت آن وقت آن را بر مي دارد، مثل هواپيماهاييكه از ايران بلند مي شود كه اصلا ..
كسي كه خودش پذيرفته در هيچ شرايطي آنرا رها نمي كند. هر وقت به اين نتيجه رسيد، او مي تواند خودش بپذيرد. لذا بنده به اختياري بودن اين مسئله معتقدم هستم. در عين اينكه اگر كسي از من سئوال كند اين امر ديني است؟ مي گويم بله. آيا مي توان آنرا اجباري كرد؟ مي گويم بسيار دشوار است و اين سند مي خواهد كه آيا پيامبر چنين كردند؟ آيا كسي مي تواند دليلي بياورد كه ايشان اين مسئله را اجبار كردند ؟
در زمان ايشان نقطه ايي كه فقط داريم، اينكه جواني نظرش جلب شد نسبت به زني. زني داشت رد مي شد و خوش سيما بود. اين جوان نظرش به آن خانم جلب شد. پيامبر روي اين جوان را برگرداندند عقب. و بلافاصله امكاناتي برايش فراهم كردند كه ازدواج بكند. يعني كاري كه پيامبر كردند فقط صورتش را برگرداند عقب. اين مطلبي است كه آنجا ما مشاهده كرديم. حالا اگر يك زماني لازم شد چون زياد سئوال مي شود من يك روز اصلا مي خواهم در مورد مسئله حجاب اختصاصا صحبت بكنم. چه اين احكام مواردي كه مربوط به اين مي شود مورد بررسي قرار بگيرد. لذا ديني كه ذكر كردم مي بايست احكامش مورد بازبيني قرار بگيرد، با اين نكات است. ما مي گوييم حكم دين اين است مثل نماز، نماز يكي از ضروريات دين است. اما من هر جا رفتم اگر ديديم كسي به زور خواست فردي را به نماز وارادر كند بنده خودم جلويش ايستادم. حتي در مورد روزه هم كه ميشه،آن چيزيكه ما داريم، بحث اينستكه تظاهر به روز خواري آشكاردر محيط عمومي نشود. نمي گوييم به زوربايد روزه بگيريد، مگر مي شود به زوركسي به روزه گرفت. خوب نمي خورد، يواشكي يه چيزي مي خورد. اين كه نمي شود كسي را به زور به اين امور واداشت. همه امور ديني اين است. بله يه اموري داريم كه اين اخلاق امور عمومي را مخدوش مي كند. يا به عفت عمومي را به اصطلاح ضربه مي زند. اين مسئله ديگري است. كه همه قوانين ما اين جور اموررا داريم كه اينرا باهاش برخورد مي شود. مثلا فرض كنيد تجاوز به ناموس اين مسئله ديگري است. اين را نمي توانيم بگوييم كه حالا كسي خواست به اين امور هم تمسك بكند. اين مجازات دارد. مجازات دنيوي هم دارد. فرق مي كند با مسائل ديگر.
اين بود سخنان دكتر محسن كديور. ايا شما نيز با سخنان ايشان موافق هستيد؟
سوال آخر در مورد روش امام علي (ع) بود. ايشان در طول عمر خود با قدرتمداران سخن گفت و انتقاد كرد. كسي ايشان را برانداز خطاب نكردند. سخنان امام علي (ع) و انتقاد وي از روش حكومت از اولين خليفه شروع گشت و در زمان هر سه خليفه انتقادهاي بسياري كرد. ايشان گفتند اسلام را وارانه دارند نشان مي دهند. اگر امروزما نيز از روش امام علي (ع) استفاده كنيم، چرا حكومت اسلامي اين نوع سخنان را برانداز شناسايي مي كند؟ چرا اقاي خاتمي پاسخ به نامه اقاي احمد قابل نمي دهد؟ چرا اينهمه مردم را بازداشت مي كنند و به منازل آنها با حكم دادگاه حمله مي كنند؟ آيا در مقابل ظلم بايد سكوت كنيم؟ آيا شما با سخنان اقاي حجاريان موافق هستيد؟ نظر شما در مورد سايت اينترنتي و ايجاد رفراندم چيست؟
با تشكر و التماس دعا
حسين خداداد 13 دسامبر 2004

0 Comments:

Post a Comment

<< Home