Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Sunday, December 26, 2004

كيهان فاسد و ضد مردم باز صدا مي كند


كيهان فاسد و ضد مردم باز صدا مي كند
ياداشت روز كيهان، كمانداران بي تير و تركش، محمد ايماني، بار ديگر نشان داد اينترنت دارد استبداد و زورگويي اقايان را خاتمه مي بخشد. نوشتار فاسد و ضد اخلاقي كيهان دشمن اصلي خود را وب لاگ ها و سايتهاي خبري مي داند. مركز ازادي بيان و سايت گويا نيوز ثابت كردند كه آزادي سخن مي تواند برقرار باشد. اين بار كيهان باز نمي تواند خشم خود را پنهان كند و با اسم و نشان خشونت طلبي خود را آشكار مي كند. از افراد محبوب مردم مانند اقايان اكبر گنجي و عباس عبدي سخن مي گويد در حاليكه تمام نويسندگاني كه جاي در قلب مردم دارند، اسم اين افراد براي آنها مانند آزادي مقدس است. افتخار ما ايرانيان آقايان سعيد رضوي فقيه، حسين باستاني، سيد ابراهيم نبوي، مسعود بهنود، نيما راشدان و ... است كه حاضر نيستند آلت دست قدرت فاسد استبداد بشوند
امروز كه سعيد حجاريان و محمد رضا خاتمي با مخالفت با طرح رفراندوم خود را از دلهاي مردم جدا ساختند، بايد مورد استقبال كيهان در بيايند. هر وقت افراد فاسد مانند نويسندگان كيهان از شخصي بد نگويند، يعني با ظلم به مردم همصدا شده اند. آقاي منتظري با رفراندوم همراهي كرده است و فقط چند انتقاد در مورد آن دارد. دست خط اقاي منتظري در وبلاگ قرار دارد كه مي شود براحتي ثابت كرد كه مخالف رفراندوم نيستند. كمااينكه طرح رفراندوم در داخل را ايشان ندا دادند
بسوزند كيهانيان ذوب شده در پادشاهي مطلق خامنه اي. پول و درآمد آنها فقط به مقدار مردم ستيزي انها قرار گرفته است. بي شرمانه به مردم و قلب مردم حمله مي كنند و لذت در حرص دادن مردم دارند. اگر نظام نام ملت ايران نيست، اگر نظام به افرادي مانند خامنه اي، مشكيني، جنتي، مصباح يزدي، مكارم شيرازي، سعيد مرتضوي، حسين شريعتمداري اختصاص دارد، پس بايد قيام كرد و نظام را به مردم پس داد. اين وبلاگ نويس مانند تمام وبلاگ ها و سايت هاي ازاد شهادت مي دهد كه قرائت اسلام انها ضد دين و مذهب مردم است و تاييد مي كند كه ظلم اين افراد فاسد، باقي نمي ماند. همه ما با هر نوع تفكري كه داشته باشيم، بايد عليه ظالمان و استبدادگران قيام كنيم
كمانداران را اينترنت مي خواند. اين نويسندگان كمانداران بي تير و تركش، آنچنان تيري به قلب استبداد مي زنند كه تركش آن در چشم تمام ظالمان بخورد

2 Comments:

 • At 2:05 pm, Anonymous Anonymous said…

  با سلام
  سازمان انجمنها? اسلام? خ?زش سرخ ا?ران ضمن تبر?ک به شما بخاطر تارنما? ز?با?تان و مطالب ارزشمند آن، با?د خدمت شما دوست گرام? عرض کند، ا?نها هم?شه ت?ر جهل خو?ش را از ن?ام برکش?ده اند و امروز بدل?ل جا?گاه دروغ?ن? که توسط خدعه ? برخ? اعضا? شورا? محترم نگهبان کسب نموده اند شمش?ر را از رو م?کشند. خدا?شان هدا?تشان نما?د وگرنه نابودشان گرداند که خدا قوم منافق?ن را هرگز هدا?ت به خ?ر نخواهد کرد.
  موفق باش?د

   
 • At 2:06 pm, Anonymous Anonymous said…

  با سلام
  سازمان انجمنها? اسلام? خ?زش سرخ ا?ران ضمن تبر?ک به شما بخاطر تارنما? ز?با?تان و مطالب ارزشمند آن، با?د خدمت شما دوست گرام? عرض کند، ا?نها هم?شه ت?ر جهل خو?ش را از ن?ام برکش?ده اند و امروز بدل?ل جا?گاه دروغ?ن? که توسط خدعه ? برخ? اعضا? شورا? محترم نگهبان کسب نموده اند شمش?ر را از رو م?کشند. خدا?شان هدا?تشان نما?د وگرنه نابودشان گرداند که خدا قوم منافق?ن را هرگز هدا?ت به خ?ر نخواهد کرد.
  موفق باش?د
  www.khizeshsorkh.blogspot.com

   

Post a Comment

<< Home