Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Monday, December 27, 2004

روحانيت قانونمدار و مردمسالار نداريم


روحانيت قانونمدار و مردمسالار نداريم
بايد تشكر كرد از خبرنامه گويا كه قصد دارد بصورت مستمر در مورد مسايل كشور نظرسنجي برگزار كند و از تمام دوستان خواهش مي كنم در نظر سنجي شركت كنند و در سايتهاي خود اين نظر سنجي را قرار دهند. در حاليكه ما بيشتر عادت كرده ايم كه فقط سخن خود را قبول كنيم و براي نظر ديگران كمتر ارزش قائل باشيم، فكر مي كنم نظرسنجي ها مي تواند ما را كمي با نظر ديگران اشنا كند. حكومت هاي شرقي اكثرا براي افكار عمومي داخلي و بين المللي نيز هيچ ارزشي قائل نيستند. دستگاه روحانيت كه بيشتر از همه مي خواهد نظرسنجي را خود به مردم ديكته كند. شخصي كه نظرسنجي مي كند واگر نتيجه مورد قبول قدرت قرار نگيرد، محكوم به زندان مي شود. يكي از كارهاي اقاي عباس عبدي همين بيان نظرسنجي مردم بود و محكوم به زندان شد و امروز نيز در زندان قرار دارد.
حكومت امروز ايران مستقيم و غير مستقيم بدست روحانيت است و ناچار بايد نقش روحانيت و دستگاه روحانيت در مورد قانونمداري و مردمسالاري نقد شود. حق ويژه وتبعيض يكي از ابزار كار روحانيت است. لباس ويژه و احترام ويژه براي خود شديدا قائل هستند. بنده حتي هنگامي كه در وبلاگي يا جايي نظر مي دهند فورا مي فهمم كه آقا روحاني است زيرا هنگامي كه مي نويسند فكر مي كنند كه نظر آنها تنها نظر اصلي است. در مساجد نيز حق ويژه و تبعيض را مي توان ديد. حتي در تقسيم شام در يك مسجد ساده، ايشان بايد نفر اول قرار بگيرد. در نشستن نيز بايد بر روي مكاني بالاتر بنشيند. مديريت آنها فقط بر يك اصل برقرار است و آن فقط خودي و غير خودي است. قدرت و توانايي كاري، ارزشي ندارد و فقط خط فكري مهم است. شاه مانند رهبر، اين همه نماينده و دفتر همه جا نداشت. نماينده آقا در پاشگاه ورزشي، نماينده اقا در بنياد يا فلان نهاد، نماينده اقا در نماز، نماز جمعه، در تك تك مساجد خارج از كشور، نماينده آقا در روزنامه، نماينده اقا حتي در يك شركت بستني سازي، تمام اينها نشان مي دهد كه مديريت كشور بر اساس مردمستيزي است. تفكرو خط فكري خامنه اي در همه جا بايد حاكم شود، مانند تك حزبي در يك حكومت ديكتاتوري. هر شخصي كه با اقا مخالفت كند، يعني با بيش از هزار نماينده اقا، نهادهاي زير نظر اقا و چه و چه مخالفت كرده است. نصف مجلس خبرگان نماينده اقا هستند، فكر مي كنم تمام اين افراد بنوعي نماينده اقا در ستاد و نهادي هستند. نمي دانم ولي آيا همه اين چنين حكومت مي كنند؟
نوشتار نيما راشدان در مورد اصلاح طلب هاي حكومتي بسيار جالب بود و نشان دادند كه از شير خشك تا نمي دانم چه آنها در اين بيست و پنج سال با پول دولت بوده است و هميشه حقوق بگير دولت بوده اند و اگر حرفي در مقابل نظام يا انتقادي بكنند، بايد از گرسنگي بميرند. تمام احترام و مال خود را از بركت آقا بدست آورده اند. لازم نيست در مورد مردم ستيزي و پارتي بازي روحانيت بنويسيم و سوء استفاده مالي و قدرت را بيان كنيم، چون همه ما با آن آشنا هستيم ومي بينيم. تلفن هاي آقايان به افراد فقط براي درخواست پارتي بازي يا تبعيض است. تمام مديران شركتها و نهادها آنرا مي دانند. هنگامي كه به مدير مي گويند حاج اقا فلاني، يا نماينده مجلس با شما كار دارند، مي داند بايد حتما كار غير قانوني يا تبعيض يا پارتي بازي در كار باشد. روحانيت . همه جا روحانيت يك شغل دولتي را دنبال مي كند. بعد تلفن مي كنند به شركت يخچال سازي و مي گويند خارج از نوبت به يك يخچال احتياج دارند. زنگ مي زنند به بنياد مستضعفان و با حيله آخوند بازي مي گويند، اقاي رئيس بنياد مستضعفان، ان ويلاي مسادره شده، حيف است خالي بماند و مردم مسلمان نتوانند از آن استفاده كنند. شما آنرا به بنده اجاره بدهيد و پول ناچيز طلبگي را به مستضعفان بدهيد. راستي آن ماشين بنز ضدگلوله براي من بسيار مهم است و لازم دارم، لطفا آنرا براي چند سالي به من بدهيد. اگر ممكن است پاسدار بنده نيز محلي احتياج دارد، مي توانيم به اين مستضعف كمك كنيم و ويلاي نزديك ويلاي مرا به ايشان بدهيد. البته اصولا هميشه يك واسطه قرار مي دهند و اگر لازم باشد خودش مستقيم با رييس شركت يا رييس بنياد مستضعفان تماس مي گيرد. اگر نماينده مجلس باشد كه ديگر همه نوع سوء استفاده مي كنند. پسر نماينده مجلس مي تواند از ماشين تا موتور يا هر چيز ديگر را براحتي بدست بياورد. خدمات مجلس كم نيست. خلاصه از مساجد تا هر سمتي كه مي گيرند هميشه بيانگوي اعمال تبعيض و ضد قانوني عمل كردن آنها مشاهده مي شود. چگونه ممكن است افرادي كه حتي براي خود لباس ويژه اي دارند بتوانند از مردمسالاري ديني سخني بگويند؟ تنها چيزي كه نه عدالت و نه تقوا را مي شود در آن ديد همين رفتار و كردار اقايان روحاني است. كاش قدرت را بدست نمي گرفتند و فساد خود را بيان نمي كردند


4 Comments:

 • At 4:21 pm, Anonymous Anonymous said…

  نوشتار نيما راشدان در كجاست
  حق ويژه اقايان هميشه بوده است و مي ماند

   
 • At 7:39 pm, Anonymous Anonymous said…

  اين بلائي كه آخوند ها به سر اين مملكت آورده اند چنگيز مغول نياورده باور كنيد اغراق نميكنم چون چنگيز يك اجنبي بود و با كسي هم تعارف نداشت علنا فرمان قتل و غارت ميداد و تكذيب هم نميكرد ولي حضرات ادعاي اسلام ناب و حكومت عدل علي ميكنند و روي چنگيز را سفيد كرده اند به آقا برسانند كه دير زماني نخواهد گذشت كه يا مثل صدام از سوراخ موش درش آورند يا مثل شيخ صادق خلخالي در تعفن زندگي نكبت بارش تمام شود

   
 • At 1:43 am, Anonymous Anonymous said…

  در مورد نظرسنجي نظر شما چيست

   
 • At 3:40 am, Blogger hosseein said…

  درمورد نظر سنجي نظرم بنده اين است


  از سايت گويا درخواست دارم اين نظر سنجي را براي يك ماه ادامه دهد و اجازه دهد كه شخصي بتواند راي خود را عوض كند.البته اگر ممكن باشد. زيرا فرصت چند ثانيه و انتخاب ميان افراد بسيار مشكل است. هنوز هيچ نامي نتوانسته است حداقل پنجاه درصد راي بياورد و اين نشانه ناهماهنگي در خط فكري مردم است. بنظر مي رسد اين نظرسنجي در خط فكري سياسي خيلي مفيد باشد و اگر ممكن است از افراد خواهش كنيد در چند خط خود را معرفي كنند و برنامه خود را براي ايراني بهتر بيان كنند. مي دانم كه خيلي از افراد حاضر نيستند خود را معرفي كنند ولي اين مشكل آنها خواهد بود. اگر گويا سخنان كوتاهي را از اين افراد را منتشر كند، براي شناخت آنها مفيد قرار مي گيرد، و آنهايي كه علاقه دارند نظر مردم را بدانند حتما خود را معرفي مي كنند و اين باعث مي شود با شناخت بهتر بتوانيم راي بدهيم. حتما مردم سئوالهاي زيادي از اين افراد دارند كه بايد پاسخ بدهند. شايد در سايت شخصي خود بتوانند به سئوالهاي رسيده از مردم پاسخ مناسب را بدهند. از طريق ايميلي كه معرفي مي شود مي توانيم سئوالهاي خود را ارسال كنيم. براي مثال از اقاي رضا پهلوي مي خواهيم بپرسيم ايا دنبال حكومتي مثل ايالات متحده آمريكا است يا حكومتي مانند فرانسه كه حجاب را اجباري برمي دارد. يا براي مثال از خانم شيرين عبادي سئوال شود نقش دين در نهاد قدرت را چگونه مي داند، ايا به ازادي و اختيار در دين عقيده دارد. فكر مي كنم بايد بيشتر در اين مورد تلاش كرد تا بتوانيم يك نتيجه مطلوب بدست آوريم. شايد بنده امروز يك فردي را انتخاب كنم ولي فردا نظرم عوض شود. فرصت معرفي كوتاه بنظرم بسيار مفيد خواهد بود. احتياج به بررسي بيشتر دارد و بايد سخنان و سايت اين افراد معرفي شود، البته اگر سايت اينترنتي داشته باشند. پس حداقل سايت و ايميل اين افراد معرفي شود، و از آنها درخواست كنيد كه ايميلي براي جواب به سئوالهاي مردم اختصاص بدهند. مشكل بنده اين بود كه در طول چند ثانيه و بدون بررسي و تفكر قبلي مي خواستم راي به يكي از اين افراد بدهم تا راي هيچ كدام را بالا نبرم
  بعد از يك هفته مي توانيد بعضي از اسامي كه كمتر از يك درصد راي مي آورند حذف كنيد. خلاصه با نظرسنجي متفرقه و بوجود نياوردن اتحاد بين افراد به نظرسنجي خاتمه ندهيد. اجازه بدهيد نظرسنجي بيشتر پخته بشود و در مورد آن بيشتر فكر كنيم. گويا هم به افراد كانديد شده فرصت سخن بدهد و هم به مردم كه بيشتر در اين مورد فكر كنند

   

Post a Comment

<< Home