Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Friday, December 31, 2004

دختر ايراني كه به خاطر حجاب در فرانسه از تحصيل محروم شد


زينب ايماني، دختر ايراني كه به خاطر حجاب در فرانسه از تحصيل محروم شد
خانم ايماني كه مادر زينب است فرانسوي است وپدر وي ايراني است. پدر زينب كتبا از رفتار سفارت جمهوري اسلامي شكايت كرده است و بي توجهي اقايان را بيان كرده است. براي جمهوري اسلامي زينب حتي با اينكه شناسنامه ايراني و پاسپورت ايراني دارد ولي هنوز او را به عنوان يك ايراني نمي شناسند. با اينكه حتي روزنامه كيهان براي طرفداري از زينب مطالبي نوشت ولي در مملكتي كه حتي اگر پدر و مادر هم ايراني باشند و ساكن ايران نيز باشند اهميتي قائل نيستند، چگونه مي توان انتظار داشت كوچكترين توجهي به زينب بشود؟
بنده به دولت فرانسه اعتراض دارم و دوست دارم ايرانيان نيز در اين اعتراض شركت كنند. اگر چه در خارج از ايران حق يك دختر ايراني پايمال شده است و در ايران نيز حقوق دختران ايراني پايمال مي شود ولي بايد براي حق ايستادگي كرد. افراد نادان و متحجر و گاهي اكثر روحانيت به خانم ايماني تذكر داده اند كه مكان زندگي خود را تغيير بدهد و به كشور ديگري سفر كند. از اين سخن و فتواي اقايان بسيار خشمگين شدم و مجبور شدم چند نامه براي اقايان بنويسم و بگويم اگر ظلمي به انسان صورت بگيرد و فقط بايد محل زندگي را تغيير بدهيم كه ايران خالي مي شود و همه از ايران مهاجرت بايد بكنند
حجاب اجباري ظلم است و كشف حجاب نيز ظلم ديگري است. در دنيايي زندگي مي كنيم كه حكومتها و قدرتمداران مي خواهند نوع پوشش را براي مردم ديكته كنند. يكي با نام اسلام آنرا اجباري مي كند، ديگري با نام لائيك آنرا اجباري برمي دارد. ايا حق مسكن و پوشش از حقوق اوليه انسان نيست؟ از همه هموطنان خواهش مي كنم براي ازادي و انتخاب در پوشش كوشش كنند كه قدرتمندان با نام دين و يا غير دين اجبار در پوشش بوجود نياورند. در ايران حتي اهل كتاب به اجبار بايد پوشش اسلامي داشته باشند و ايران موفق شده است اين اجبار را قانوني و حكومتي قرار بدهد. در كشورهاي غرب به تقليد از ايران حجاب را دارند ممنوع مي كنند و آنرا قانوني و حق اگثريت بر اقليت قرار مي دهند. بايد براي حقوق اوليه مردم اعتراض كرد و جهان را از اين نوع اجبار ازاد سازيم

2 Comments:

 • At 12:52 pm, Anonymous Anonymous said…

  دست شما درد نكند حق مطلب را خوب بجا آورديد .هرگز از اطهار نظر هاي متحجر چه مذهبي چه لائيك دلسرد نشويد اينها هردو از يك قماش هستند همواره موفق وكلامتان نافذ باد

   
 • At 1:02 pm, Anonymous Anonymous said…

  اتاق معجزه فضلي نژادهاي لعنتي
  جهان اينترنت امروز ايرانيان همگي سخن از نوشتار اقاي ابطحي مي زنند. اشك را در چشم همه جمع كرد. بعد از اقاي ابطحي، آقاي بهنود نوشتند و بعد از ايشان سيد عزيز نبوي دست به قلم شدند. اعتراف گيري اين اتاق هاي معجزه را يكي يكي از شخصيتهاي ايران بيان كردند. اقاي كديور كه خود نيز در اين اتاق ها بوده است، فرمودند نمي توان به اعترافات باور داشت. اقاي احمد قابل نيز در اين اتاق هاي معجزه بودند و در وبلاگ خود توضيحي بسيار خواندني دادند، كه فكر مي كنم خواندن آن بسيار مفيد باشد. دوست عزيز ديگري الپر در وبلاگ خود نيز مطالب خواندني نوشتند.
  بعنوان يك وبلاگ نويس نام همه را نمي توانم ببرم ولي چند نام را واجب مي دانم بيان كنم. شهرام رفيع زاده، اميد معماريان، جواد غلام تميمي و روزبه مير ابراهيمي. هنگامي كه اعترافات افرادي مانند عباس عبدي را مي خواندم، مي دانستم اين بركت اين اتاق هاي معجزه است. بايد از اقاي ابطحي تشكر كرد كه اينچنين پارچه سياه را بر اينترنت دوخت كه بجاي طنز هاي سياسي، امروز همه اشك بر چشم، دست به قلم شده اند. نمي دانم با اقاي ابطحي چكار خواهند كرد و گرفتار چه افرادي مي شود. نوشتار محمد قوچاني در روزنامه شرق كه نشان داد ري شهري خود چه شخصيتي دارد. مي ترسم كه اقايان قوچاني و ابطحي نيز به اتاق معجزه بروند.
  درخواست رفراندوم از طرف ايت الله منتظري باعث شد بار ديگري به ايشان حمله كنند. ناجوانمردانه حمله مي كنند. بلاخره اين همه ظلم بايد پاسخ داده بشود. جا دارد شخصي تمام اعتراف نامه اين اتاق هاي معجزه را جمع آوري و منتشر كند. تمام فيلمهاي بعد از اين اتاق هاي معجزه بايد جمع آوري و منتشر شود.

   

Post a Comment

<< Home