Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Sunday, January 02, 2005

چرا بين خانم شيرين عبادي و هاشمي رفسنجاني بايد انتخاب كنيم؟


چرا بين خانم شيرين عبادي و هاشمي رفسنجاني بايد انتخاب كنيم؟
محافظه كاران بسيار خشمگين هستند از كانديد شدن اقاي هاشمي و مي دانند كه نمي توانند نقشه استبداد را كامل اجرا كنند اگر هاشمي وارد انتخابات بشود. با تمام تلاش و كوشش سعي خواهند كرد كه هاشمي وارد نشود و يا باز در تخريب چهره وي كوشش خواهند كرد. امروز راي دادن به هاشمي رفسنجاني در واقع مبارزه با استبداد و يك خط شدن حكومت است. سخنان دبير سرويس سياسي روزنامه كيهان محمد ايماني را توجه بايد كرد كه گفت با نا اميدي مردم از اصلاحات، جريان محافظه كار اميدوار مي شود. محمد ايماني گفت،، انتخابات مرحله دوم شوراها يك اميد بود و انتخابات مجلس هفتم مكمل آن بود و انشاء الله انتخابات رياست جمهوري حقله نهايي است.
مجلس هفتم و تمام محافظه كاران مخالف ورود اقاي هاشمي هستند و مي گويند تمام سرچشمه اصلاحات از اقاي هاشمي آغاز مي شود. اگر محافظه كاران عقل سالم داشتند، هيچگاه خشونت خود را عليه رفسنجاني قرار نمي دادند و سعي در حمايت وي مي كردند. ولي مي دانند كه تفكر آقاي رفسنجاني بر استبداد مطلق نيست. آقاي رفسنجاني هميشه دنبال دو قطب قرار دادن كشور است و مي داند با يك خط شدن حكومت، تمام نظام نابود مي شود. اگر جناح افراطي مقدس نما محافظه كار كرسي رياست جمهوري را بگيرد، شورش مردمي آغاز مي شود. حكومت بطور مطلق از مردم جدا خواهد شد. كساني كه مي خواهند نظام بكلي نابود شود، آرزو مي كنند حكومت يك دست شود. آرزو مي كنند نداي اصلاح نظام بكلي نابود شود. فكر قرون وسطي آنها اين است كه با يك دست شدن نظام مي توانند به حكومت مطلق و استبداد كامل برسند. انتخاباتي كه در خرداد ماه انجام مي شود، انتخاب ميان استبداد و شروع جديد اصلاحات واقعي است
امروز نمي خواهند نام اقاي رفسنجاني در كانديدهاتوري محافظه كاران قرار بگيرد ولي از اين مي ترسند كه اقاي رفسنجاني مورد تاييد اصلاحات قرار بگيرد. جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي بجاي انتخاب آقاي هاشمي، دنبال دكتر مصطفي معين هستند، كه بنظر من اين انتخاب بسيار ضعيف است و نشانه ضعف در نگرش سياسي اين دو حزب بايد معرفي شود يا فقط از روي لجبازي و تاخير در مرگ مطلق اصلاحات بايد تفسير شود. اصلاح طلبان حكومتي كه در جناح اصلاح طلب هفت سال تلاش كردند، ثابت كردند قدرت توانايي روبرويي با استبداد را ندارند. بايد بلاخره قبول كنند كه استبداد زور بيشتري دارد. اگر نمي شود با استبداد مبارزه كرد پس بايد با نيرويي وارد شد كه توانايي دو قطبي كردن قدرت را داشته باشد. تنها شخصي كه مي توان رييس جمهور را واقعا رييس اين جمهوري قرار بدهد اقاي رفسنجاني است. دكتر معين و حتي كروبي هيچگاه رييس اين جمهوري نمي توانند قرار بگيرند و مانند خاتمي به سكوت مطلق مجبور مي شوند. آقاي رفسنجاني مي داند كه تفكر كيهاني نمي گذارند كشور به توسعه و سازندگي برسد. خرابي و بدبختي و دشمن تراشي، تنها روش محافظه كاران است. با شعار مرگ و زورگويي كشور به سمت نابودي مي رود
دوم خرداد سعي و تلاش كرد قرائت خشونت طلبي را پايان بدهد ولي در اين امر نيز ناكام ماند. بايد امروز فرصتي به اقاي هاشمي داد كه برنامه قدرت مطلق را از يك قطب شدن جلوگيري كند، زيرا اين دوستان اصلاح طلب نه فقط نتوانستند برنامه اقاي هاشمي را به نتيجه برسانند بلكه ايران را به حالتي بدتر و استبدادتر تبديل كردند. اقاي هاشمي بايد كار را از نو شروع كند و دوباره فضاي كشور را برگرداند به قبل از دوم خرداد
امروز دعوا بين چپ و راست نيست، و كساني كه هنوز در بين اين دعوا ماندگار شده اند، نمي توانند در سياست ايران نقشي بازي كنند. دعواي چپ و راست به پايان رسيد زيرا چپ برنامه منظم مبارزه با استبداد را نتوانست عملي كند، البته اگر بتوان از برنامه اصلاحات سخني گفت. در واقع امروز دعوا بر سر قرائت ديني حكومت است و مهمتر از آن معناي جمهوري در اين نظام است. امروز مي دانيم كه جمهوري ما در خطر جدي استبداد قرار گرفته است. قرائت ديني زور و اجبار نيز دارد تمام قواي حكومت را مي گيرد. شكي نيست كه بهترين قرائت ديني كه روشنفكران جامعه از آن طرفداري مي كنند حقوق بشر است. طرفداري از حقوق بشر امروز بايد مبناي مبارزه با استبداد قرار بگيرد. اگر رفراندوم را مي خواهيم، اگر جمهوري را مي خواهيم، بايد با حقوق بشر حركت كنيم. محافظه كاران مي دانند كه فقط حقوق بشر مي تواند جلوي قرائت استبداد گري را بگيرد و به آن پايان بدهد. هنگامي كه اصلاحات دوم خردادي بتواند به واقعيت و حقوق بشر برسد درك مي كند كه بايد بين خانم شيرين عبادي و اقاي رفسنجاني انتخاب كند. بهترين كانديدتوري براي انتخابات خانم شيرين عبادي است ولي تفكر ذوب شده آقا نمي تواند آنرا درك كند. اگر روزي خانم شيرين عبادي وارد انتخابات شود، ثابت مي كند كه مردم ايران دنبال قرائت ديني خانم شيرين عبادي هستند. البته استبدادگران، خانم شيرين عبادي را رد صلاحيت مي كنند. براي همين با انتخاب اقاي رفسنجاني شايد بتوانيم فردي كه دنبال حقوق بشر است مانند شيرين عبادي را وارد مجلس كنيم و در اينده نزديك نيز رييس جمهور كنيم. اگر فضاي كشور را دوبار اقاي رفسنجاني آرامش بدهد و ازادي را مجددا برقرار سازد، مي توان اميد داشت كه به حقوق بشر برسيم و استبداد مطلق را پايان كار بدهيم. اگر شخصي مانند مهدي كروبي يا مصطفي معين رييس جمهور بشود، تكرار همان اصلاحات ناكام است. اگر محافظه كاران حلقه قدرت خود را تكميل كنند، شورش مردمي آغاز مي شود. برنامه حقوق بشر، تنها برنامه صحيح و مردمسالار است كه به سازندگي و تمدن كشور بسيار كمك خواهد كرد و ما را از قرائت قرون وسطي متحجران آزاد خواهد كرد
لطفا در نظرسنجي وبلاگ شركت كنيد**

1 Comments:

  • At 2:01 am, Anonymous Anonymous said…

    اين نوشتار شما را اينجا خواندم
    http://asre-nou.net/1383/day/14/m-khodadad.html

     

Post a Comment

<< Home