Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Monday, January 03, 2005

عكسهايي از جشنواره تئاتر ايران زمين


عكس شماره يك


و يا اينجاعكس شماره دو


و يا اينجا


عكس شماره سه


و يا اينجا


عكس شماره چهار


و يا اينجا

با دو ديدگاه مي توان به اين عكسها نگاه كرد. يكي اينكه حق داشتند اين همه فرياد بزنند و بگويند اين هنرمندان بايد مجازات بشوند و از آن استفاده تبليغاتي بكنند و بگويد فقط اين عكسها نظام اسلام و جمهوريت كشور را به خطر درآورده است. تنها چيزي كه باعث دين ستيزي مي شود وجود اين نوع تئاترها است.
ديدگاه ديگر اين است كه در اين اجراي تئاتر هيچ خلافي رخ نداده است و هنرمندان خارجي حتي پوشش سر هم داشته اند و سعي كرده اند با قانون اجبار و زورگويي اقايان كنار بيايند، اگر زير دامن شلوار بر تن نكرده اند بايد آن عكاسي كه در حال نمايش تئاتر از زير دامن عكس مي گيرد مجازات شود. لباس بدن نما نيز بر تن نكرده بودند و نمي توان آن لباس را بدن نما ناميد. اين اعمال زور و اجبار و مجازات و زندان حضرات بيشتر از چند هنرمند، مردم را دين ستيز مي كند. چگونه شكنجه در اتاق هاي معجزه براي اسلام هيچ خطري ندارد ولي همين تئاتر هنرمندان با واكنش محافظه كاران روبرو مي شود؟ كاش عكسهايي از اتاق هاي معجزه گرفته مي شد تا مردم بتوانند خود بين اين عكسها انتخاب كنند كه چه كسي دارد عليه اسلام، استبداد فاشيستي را در ايران به نمايش در مي آورد؟
اين افراد نه فقط مخالف تئاتر بازي كردن زنان هستند بلكه دنبال ايجاد ترس و زورگويي هستند و از هر نوع تبليغاتي كه بتواند چهره مقدس نمايي به آنها ببخشد استفاده مي كنند و مردمي كه علاقه به دين دارند را عليه هنرمندان زن در سينما و در تئاتر مي شورانند كه بگويد حضرات حافظ دين هستند. همه مي دانيم كه اين افراد افراطي محافظه كار هم ضد دين هستند و هم ضد جمهوريت نظام. فقط زورگويي و اجبار را از دين مي دانند در حاليكه دين پيام آزادي و اختيار استدر مورد بد حجابي اين مهمانان خارجي نيز كلي صدا كردند و در اين مورد بايد به روزنامه اطلاعات توجه كرد كه نوشته شده است اجبار در كار نيست


براي مشاهده روزنامه اطلاعات اينجا را كليك كنيد


و يا اينجا


نوشتار قبلي در همين مورد


8 Comments:

 • At 2:27 pm, Anonymous Anonymous said…

  ba neveshtar ghabli shoma movafegh hastam

   
 • At 8:38 pm, Anonymous Anonymous said…

  روزنامه اطلاعات از زمان اول انقلاب و اين عكسها را از كجا بدست اورديد

   
 • At 9:53 pm, Anonymous Anonymous said…

  عكس روزنامه كيهان از اينجا گرفته شده است
  http://www.holycrime.com/Images/bihejab.gif

  عكس شماره يك از اين منبع
  http://www.chomagh.com/files/D1_2.jpg

  عكس شماره دوم اين منبع
  http://www.chomagh.com/Files/D1%20(2)_2.jpg

  عكس شماره سه
  http://www.chomagh.com/Files/D1%20(3)_2.jpg

  عكس شماره چهار
  http://www.chomagh.com/Files/D1%20(1)_2.jpg

   
 • At 9:10 am, Blogger douranegozar2 said…

  من با اين برخوردهايي كه با مسئولان اين جشن شده موافق نيستم . اما خداييش عكسها رو شما به عنوان كسي كه درد اخلاق در صحن اجتماع داره نگاه كنيد . انصافا اين عكسهايي كه شما گذاشتيد از حضرات بر گزار كننده جاي سوال ايجاد ميكنه . نميدونم ولي فقط من از ديدن اين عكسها ناراحت شدم

   
 • At 10:14 am, Anonymous Anonymous said…

  پيامبر نيز با لباس ويژه روحانيون مسيحيت مخالف بود ولي به مهمانان خود احترام گذاشت. هنگامي كه خواهر عايشه لباس كاملا بدن نما پوشيده بود كه تمام عورت مشخص شده بود پيامبر فقط نگاه خود را به زمين دوخت. زنداني كردن مسلمانان براي اين تئاتر ظلم اشكار است. اگر با بازي كردن زنان در تئاتر از كشورهاي خارجي مخالف هستند چرا انها را حكومت اسلامي دعوت مي كند؟ بگويد با فيلم هاي خارجي و بازي كنان خارجي بطور مطلق مخالف است. چگونه مردم تا لحظه آخر در اين تئاتر شركت كردند و كسي حرفي نزد ولي هنگامي كه كيهان وا اسلام را ندا كرد تازه فهميدن كه بايد برخورد كنند؟ ايا در آن تئاتر كسي ابراز ناراحتي كرد؟ ايا اينچنين نيست كه تمام افرادي كه در آن شركت كردند راضي بودند و فرهنگ تئاتر افراد خارج از كشور را احترام نهادند؟ مشكل ما زورگويي و مقدس نمايي اقايان است. دوست دارند با چند عكس از احساسات مردم استفاده كنند و بگويند ما اسلام مطلق هستيم. همين روش طالباني افغانستان را برپا مي كنند. مي دانيم پيامبر با هر نوع لباس ويژه براي روحانيت مخالف است ولي ايا بايد تمام روحانيت را زندان بكنيم و مجازات كنيم؟ مردم از لباس ويژه و حق ويژه روحانيت بيشتر عذاب مي برند تا اجراي تئاتر چند هنرمند. مردم از دادگاه ويژه براي روحانيت عذاب مي برند. ايا دادگاه ويژه نيز براي دكتر ها و مهندسان بايد تاسيس شود؟ كجاي حكومت، اسلامي است؟ ايا فقط بايد ظاهر سازي اسلامي بشود و تمام اصول اسلام و احترام به مردم ناديده قرار بگيرد

   
 • At 12:16 am, Anonymous Anonymous said…

  نوشتار امروز شما به رئيس جمهور و خواست قيام عيله محافظه كاران فكر مي كنيد به گوش خاتمي مي رسد ؟

   
 • At 11:02 am, Anonymous Anonymous said…

  با توجه به دلسوزي شما، دو عكس از روزنامه براي شما ارسال كردم كه در اول انقلاب در مورد حجاب اختياري حضرات سخن گفته بودند. اي ميل خود را ببينيد

   
 • At 11:02 am, Anonymous Anonymous said…

  با توجه به دلسوزي شما، دو عكس از روزنامه براي شما ارسال كردم كه در اول انقلاب در مورد حجاب اختياري حضرات سخن گفته بودند. اي ميل خود را ببينيد

   

Post a Comment

<< Home