Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Tuesday, January 18, 2005

علت خشم كيهان از شيرين عبادي چيست؟
علت خشم كيهان از شيرين عبادي چيست؟


طبق نظرسنجي كه در كشور صورت گرفته است هاشمي رفسنجاني و مصطفي معين هر دو تقربيا در يك رديف قرار دارند ولي در برخي نظرسنجي ها از طرف دولت نام شيرين عبادي نيز نظرسنجي شده است و اين نشان داده است كه با ورود خانم شيرين عبادي در انتخابات دوبرابر راي هاشمي و معين خواهد بود. اين بابت ترس و وحشت عجيبي بين قدرتمداران بوجود آورد. براي جلو گيري از ورود خانم عبادي سه راه وجود دارد
يكي اينكه با ايجاد فشار و تبليغات مسموم از وي جلوگيري بعمل آيد.
دوم اينكه اگر ايشان را به دادگاه ببرند و مجرم شناخته بشود ديگر حق شركت در انتخابات را ندارد
سوم اينكه رد صلاحيت بشود
خانم عبادي كسي نيست كه بدگويي روزنامه او را در اجتماع بتوانند ترور شخصيتي كنند مانند هاشمي و يا با روزنامه ديگر او را خاتمي قرار بدهد بلكه او بدون روزنامه خود مقبوليت دارد. سياستمداران گروه قدرت حاكم به اين نتيجه رسيدند كه با شكايتي مي توان او را از كانديد شدن محروم كرد. اين احضار بصورت كتبي براي خانم شيرين عبادي فرستاده شد ولي ايشان بجاي سكوت، صداي خود را عليه ظلم بلند كردند و حتي روشن ساختند كه اين احضار سياسي است و يك توطئه از طرف حاكمان است. براي همه روشن استكه اين احضار غير قانوني بوده است و اقاي ابراهيم نبوي آنرا ديوانگي خواندند و همچنين اقاي بهنود نيز اين را بيان كردند و اقاي ابطحي با قرار دادن عكسي از خانم شيرين عبادي و خبر احضار وي، مخالفت كرده است. هنگامي كه خبر احضار خانم شيرين عبادي به گوش دنيا رسيد ، حاكمان ايران مجبور شدند بگويند كه اين شكايت شخصي بوده است. اصولا هميشه شكايت شخصي كلانتري مي رود و نه به دادسراي محاكمه سياسيون. باز دوباره موفق شدند آبروي ايران را در جهان ببرند و قدرت مطلق زورگويي خود را بار ديگر نشان دهد. اگر حتي خبر احضار يك خانم برنده حقوق بشر در آفريقا از يك دولت حاكم، به گوش مي رسيد،‌ معمولي است كه افكار عمومي در ايران خشمگين مي شد و رسانه ها اين مطلب را بيان مي كردند. خانم شيرين عبادي كه مخالف كانديد شدن خود در انتخابات است با ديدن فشار و زورگويي از جناح قدرت شايد براي پاسخ به اين زورگويي و ظلم مستقيما وارد انتخابات بشود. براي همين كيهان نقشه دوم در تخريب و ترور شخصيتي را آغاز كرده است و اگر باز نتوانند فشار بياورند و جلوگيري از كانديد شدن وي بكنند مطمئن هستم او را رد صلاحيت مي كنند. احتمالا دستور مستقيم از بيت رهبري اينستكه نظرسنجي در مورد شيرين عبادي بيان نشود و ايشان حق كانديد شدن را نبايد پيدا بكند
نقشه و حيله قدرتمندان براي همه روشن است ولي اين كينه براي چيست؟ براي اولين بار يك زن ايراني مسلمان برنده جايزه مي شود چرا بايد خشمگين بشوند. ايا فقط حسادت است از قابليت اجتماعي و برنده جايزه همراه با پول است؟ اگر اين پول را هديه به بيت رهبري مي كرد مسلما از وي تجليل و تعريف مي كردند. همگي مي دانيم حتي مدير كيهان با رسانه هاي خارجي صحبت كرده است و همچنين مرحوم خميني نيز از رسانه هاي خارجي استفاده مي كرد پس تخريب وي از اين راه ناممكن است. خشم حاكمان اين است كه طرح كانديد شدن خانم شيرين عبادي حتي شديدتر از فراخواني رفراندوم مردم را حركت مي دهد. مي توانند بگويند رفراندوم يعني براندازي رژيم ولي كانديد شدن يك شخصيت اجتماعي كه براي حقوق طبقه ضعيف جامعه تلاش مي كند نمي توان براندازي بيان شود. ترس از حقوق بشر و جلوگيري از تبعيض و قانون شكني نهاد هاي حكومتي، فقط بدست اين خانم ميسر مي گردد و ايشان در دستگاه آخوند نيستند كه براي نظام، تجاوز به حقوق مردم را ناديده بگيرند. حكومت مي خواهد شخصي را رئيس جمهور كند كه حداقل مانند خاتمي سكوت كند و سازش بكند و يا همان پيروي از ولايت مطلق داشته باشد. تا بحال با كانديدهاي رياست جمهوري مانند هاشمي و‌ معين هيچ برخورد ترور شخصيتي نشده است و احضاري نيز بوجود نيامده است. اين احضار هايي كه در چند روز اخير شاهد آن بوديم فقط در خط سياست انحصار قدرت است
در نامه به - روحاني وبلاگ نويس - كه در وبلاگ منتشر كردم در مورد كانديد شدن خانم شيرين عبادي و حقوق بشر بحث كردم ولي مي دانيم كه اكثريت روحانيت با خانم شيرين عبادي در ستيز هستند. البته فقط براي مسئله حجاب نيست بلكه خط فكري و قرائت خانم شيرين عبادي محلي براي تبعيض قدرت روحانيت قرار نمي دهد. با كانديد شدن خانم شيرين عبادي، حق ويژه روحانيت نابود مي گردد و فردي در قدرت قرار مي گيرد كه قانون را بهتر از هر فرد ديگر مي داند و مي تواند عملي كند. يعني خشم قدرتمندان بر اين است كه ايشان هم مقبوليت مردمي دارند و هم مشروعيت قانوني را دارا است. شخصي است كه تمام عمر خود را در ماده هاي قانون سپري كرده است و بهتر از حضرات قانون را بلد است. ايشان مي توانند از ابزار قانون براي دفاع از حقوق مردم استفاده كنند. هميشه روزنامه هاي دولتي مثل كيهان و افراد قوه قضاييه مانند مرتضوي براي برخورد با ملت و صداهاي ملت مبارزه را آغاز مي كنند. هر دو عليه خانم شيرين عبادي مبارزه را با تمام قدرت شروع كرده اند و در روزهاي آينده اين مبارزه شديدتر خواهد شد. همه چيز بستگي به ايستادگي و مقاومت خانم شيرين عبادي دارد. همانطور كه آقاي حسين درخشان توضيح داد اگر اين فرصت كانديد شدن - يك زن - را خانم شيرين عبادي بوجود نياورد ديگر شايد اينچنين فرصتي بوجود نيايد

شفاف تر بگويم كه خانم شيرين عبادي امتحان خود را پس داد و با بودن در خارج و با پول فراوان با نگاه تمام دنيا باز وفدار به ايران و دين خود قرار گرفت در حاليكه حتي فرزندان مرحوم خميني براي كمي قدرت خود را باختند. كاري ندارم سعيد امامي را افراد حكومت به قتل رساندند و هدف سعيد امامي قدرت بود و يا احمد خميني كه براي قدرت با آقاي بني صدر متحد شد و خود عليه بني صدر و يا آقاي شيخ منتظري حتي نامه ها را با دست خط مي نوشتند تا قدرت و مقامي براي خود بسازد. يا همچنين كتاب ري شهري كه دنبال پست رياست جمهوري بود.
اگر همين روحانيت متحجر در خارج با نامي كه شيرين عبادي داشت، مي دانيم كه حسابي به رژيم و حتي دين فحاشي مي كردند ولي ايشان در دل غرب و با دارا بودن مال و مقام باز از دين و روش خود دفاع كرد. همين امروز در مورد زندانهاي انفرادي آنچنان سخن گفت كه شجاعت اين سخنان را در حضرات در اين هفت سال مشاهده نكرديم. حسين خميني چگونه در خارج سخن گفت. ولي بهرحال همگي مي دانند كه ايشان براي قانون بشر و حقوق مردم ايستادگي مي كند. بنظر مي رسد كه تمام روشنفكران و ازاديخواهان به خانم شيرين عبادي دارند توجه مي كنند و بزودي تلاش ايشان در ايران به ثمر خواهد رسيد. كينه بعضي از افراد براي دفاع وي از دين است و در داخل ايران نيز شاهد اين نوع كينه و دشمني هستيم
اقاي حسين شريعتمداري در ياداشت روز كيهان - هيا هو براي هيچ – مي نويسد: از خانم شيرين عبادي، البته نه بعنوان يك ايراني – چرا كه نگارنده انتساب ايشان را به ايران، اهانت به مردم اين مرزوبوم مي داند- و نه به عنوان برنده جايزه صلح نوبل – زيرا فالوده خوردن وي با قاتلان مردم... ( بايد از شريعتمداري پرسيد كه شما مي دانيد كه هاشمي نيز كيك با قاتلان مردم ايران خورده است، شايد مي خواهد عليه رفسنجاني غير مستقيم بد بگويد! نمي دانم ) بعد كيهان ادامه مي دهد- از خانم عبادي به عنوان يك حقوقدان كه انتظار مي رود از الفباي حقوق با خبر باشد، پرسيد در ماجراي احضار ايشان به دادگاه كدام بخش از قوانين جاري و يا مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر نقض شده است
جالب است كه آقاي شريعتمداري كه بازجو زندان هم بوده است، خود را قانونمندتر از خانم عبادي مي داند. عجيب استكه اين احضار براي همه روشن است كه سياسي و ضد قانون است ولي بايد از رسانه بيت المال براي دورغ و حمايت و بزرگنمايي روش ظالمانه مرتضوي كوشش كند.
بنده خانم عبادي را بهترين و صالح ترين فرد مي شناسم زيرا عبادت فقط نماز و سجاده انداختن نيست بلكه عبادت يعني خدمت به مردم. عبادت يعني احترام به كرامت جوانان كشور و دانشجويان عزيز. بايد براي فرزندان كشور كرامت انساني در پرتو قانون بوجود آيد. اين چالش و ظلم به دين و با نام دين حضرات ايجاب مي كند كه خانم شيرين عبادي وارد صحنه بشود و جهت سياسي ايران را تغيير بدهد و حقوق بشر را در قانون اساسي بوجود بياورد. راي به خانم عبادي يعني مخالفت با قرائت تحجر روحانيت در دين. چيزي كه فراموش كردم بيان كنم اين بود كه براي اولين بار كيهان ماده هاي حقوق بشر را مي نويسد آنهم به قلم شريعتمداري ، بقول آقاي ابطحي، واقعا كه

سئوالي از آقاي مدير روزنامه كيهان مي كنم. اگر بنده از اقاي خامنه اي شكايت شخصي كنم، ايا ايشان نيز به دادسراي انقلاب احضار مي شود؟ يا بجاي آن من در اطاق معجزه قرار مي گيرم؟6 Comments:

 • At 3:05 pm, Blogger اسلام و حقوق بشر said…

  اقاي خداداد، نام اين روحاني وبلاگ نويس چيست
  تشكر از لينك به وبلاگ بنده
  موفق باشيد

   
 • At 9:06 am, Anonymous Anonymous said…

  بيشتر از دو سالي است كه نوشتار شما را دنبال مي كنم و هميشه مورد توجه بنده قرار گرفته است

  خواهشي كه دارم اين استكه پيامهاي خود را باز نكنيد و مانند وبلاگ هاي ديگر قفل كنيد و بعد از نظارت منتشر كنيد

  متشكرم
  احمد س

   
 • At 10:17 am, Anonymous Anonymous said…

  سلام حسين جان
  من جسارت كردم وبلاگ شما رو هم براي اينكه مطالبش در دسترس دوستان باشه بردم تو سرچ اينجين خودم
  يعني بصورت گروهي وبلاگ دوستانو از نظر متني شخم ميزنه
  اگه مايل بودي كه مشكلي نيست ولي اگه موردي بود بگو تا تغييرات لازمو بدم

  قربانت

  انصاف ـ قانون
  http://ensaf.blogfa.com/

   
 • At 11:44 am, Blogger hosseein said…

  خيلي ممنون ، باعث افتخار است
  موفق و پيروز باشيد و سايت انصاف را هميشه مي خوانم
  در مورد پيام دادن. فكر مي كنم مناسب باشد كه همه ازاد سخن بگويند ولي اگر كسي فحاشي كرد به بزرگي خودتان ببخشيد و ناديده بگيريدو تصميم ندارم پيامب را حذف كنم.حتي كسي كه فحاشي مي كند فقط شخصيت خودش را نشان مي دهد و نبايد از سخنان ديگران ترسي داشته باشيم. خدا كند روزي كه تا پيام ها بدون قفل باشد
  حسين خداداد

   
 • At 12:49 pm, Blogger khizesh said…

  با سلام آقا خداد گرام
  بر و بچه ها انجمنها اسلام خ?زش سرخ به وجود شما درد متعهد و درد آشنا، همواره افتخار کرده و خواهند کرد
  در پناه خدا

   
 • At 1:20 pm, Anonymous Anonymous said…

  daste shomaa dard nakonad, hamsaaye! Be tore morattab mataalebetaan raa donbaal mikonam. Movaffagh baashid. F.M.Sokhan

   

Post a Comment

<< Home