Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Saturday, January 22, 2005

آقاي خامنه اي شما نمي دانيد نواب صفوي يك تروريست بود؟


آقاي خامنه اي شما نمي دانيد نواب صفوي يك تروريست بود؟
هر شخصي با كردار شخصي موافق باشد در آن عمل شريك است. اگر بنده با ترور و خشونت موافق باشم در روز قيامت با كردار آنها مجازات مي شوم. هنگامي كه مي خواستند خليفه سوم را ترور كنند، امام علي (ع) شخصا مخالف بود و به مردمي كه دنبال اسلام افراطي مي رفتند تذكر داد كه رسول خدا فرموده است ترور حرام است و كسي كه ترور بكند به جهنم مي رود. ازهمان تعداد، بعضي بعدا خوارج شدند و شمشير عليه امام علي (ع) كشيدند. شكي نيست پيامبر هرگونه اعمال تروريستي را محكوم كردند. اين را تمام روشنفكران ديني ديروز و امروز تاييد مي كنند. سخنان آقايان كديور، قابل و... همگي در مورد قتل هاي زنجيره همين بود كه منجر به زنداني شدن آقايان شد. قتل فقط كشتن يك انسان نيست بلكه كشتن يك جامعه است. حمايت اقاي خامنه اي از تروريست، يعني شركت ايشان در اين جنايت. آقاي خامنه اي بجاي نام – ترور- سعي و تلاش مي كند بگويد يك عمل - نظامي - بود. آقاي خامنه اي نواب صفوي يك فرد نظامي نبود و بايد خيلي كج فهم باشيم كه ترور را يك عمل نظامي قرار بدهيم. پس تجاوز به هر كشوري نيز يك عمل نظامي است و بايد حمايت بشود؟
چند روز پيش آقاي خامنه اي در مورد نواب صفوي مصاحبه كرده است، البته نمي دانم مصاحبه بگويم يا جنايت! بايد همگي مخالفت با آقاي خامنه اي بكنيم و نه فقط عدالت ايشان مورد سئوال قرار بگيرد بلكه حتي محاكمه و احضار بايد بشود. خواستم ژست اصلاح طلب هاي حكومتي را بگيرم و بگويم آقاي خامنه اي نمي داند كه نواب صفوي تروريست بود. شايد اين نيز مانند شكنجه و زندانهاي انفرادي باشد كه بايد براي ايشان توضيح داد كه شكنجه چيست. ف.م. سخن زحمت كشيد و براي آقاي خامنه اي با طنز لطيفي توضيح داد شكنجه چيست. حالا بايد يكي به ايشان توضيح بدهد تروريست چيست
نمي دانم فرق بن لادن و اقاي خامنه اي چيست. فكر مي كنم هميشه آقاي خامنه اي از اعمال تروريستي لذت مي برد. روشنفكران ديني ما امروز نام آقاي بازرگان مي برند و در همين ايام طالبان ايراني نام نواب صفوي مي برند. مصاحبه آقاي خامنه اي واقعا خواندني است. نه بدليل اينكه روشنفكران ايران را در آن زمان محكوم مي كند، البته محكوم كرده است كه چرا با نواب صفوي مخالفت مي كردند، و نه بخاطره اينكه تاييد و حمايت از يك تروريست است بلكه به دليل اينكه اسلام قرائت خامنه اي بر ضد قرائت تمام اصول اسلامي است. مي دانم دوستان حتي گاهي تنفر دارند به سايت خامنه اي بروند ولي تقاضا دارم حتما اين را در سايت خامنه اي بخوانيد و خود ببينيد چگونه از نواب صفوي سخن گفته است. هيچ فرد ديني و يا اعتقاد به حقوق انساني موافق رفتار سازمان فدائيان اسلام نبودند. اعدام هاي انقلابي با نام فدائيان اسلام و نواب صفوي صورت مي گرفت. امروز كه سخنان اقاي خامنه اي را مي بينم واقعا تمام وجودم پريشان مي شود. آقاي خامنه اي مي داند كه هم آقاي مصدق و هم آقاي كاشاني با عمل كرد ترور نواب صفوي مخالفت كردند. تاريخ را نبايد تحريف كنيم. آقاي ذوالنور كه نماينده آقاي خامنه اي است و لباس روحانيت بر تن دارد، در تهديد به مرگ و قتل وزير كشور جمهوري اسلامي آقاي لاري اينچنين مي گويد. ما به يك نواب صفوي احتياج داريم تا عمامه را بياندازد دور گردن اين وزير كشور. همان كه رزم آراء را از روي زمين برداشت
ببينيد درخواست از مردم كه آقاي لاري را با روش نواب صفوي به قتل برسانند، مطلوب است و احضار و محاكمه نمي شود ولي دوتا نويسنده كه مخالف ترور سخن مي گويند، شكنجه مي شوند؟ چون هيچ كس از اين فرمان قتل سخني نگفت بايد باز بگويم حتما خبر ندارند. ولي همه شنيديم و خوانديم كه اقاي خزعلي گفت ما احتياج به نواب صفوي داريم
رزم اراء را سه گلوله زدند. يك گلوله در پيشاني، دو گلوله در بدن وارد كردند. آيا اقاي لاري نيز بايد اينچنين ترور بشود؟ حمايت از نواب صفوي، حمايت از سعيد امامي است. نواب صفوي اولين شخصي بود كه نظريه حكومت اسلامي را بيان كرد. تبعيض ديني از زمان نواب صفوي شروع شد. خشونت ديني را نواب صفوي در ايران علم كرد. كتاب نوشته بدست نواب صفوي، كتاب - راهنماي حقايق - كه به تمام روشنفكران و فعلان سياسي چاپ و منتشر كرد، كتابي بود كه براي اولين بار حكومت اسلامي در آن بيان شد. ولي تفكر نواب صفوي، اسلام خشونت و اسلام تبعيضي است
وبلاگ محترم الپر نوشته ايي دارد كه بسيار خواندني است، البته تمام نوشته هاي ايشان خواندني است. تيتر نوشتار – آنها انسان اند،حق دارند – است و ايشان با آقاي سعيد رضوي فقيه سخني دارد كه بسيار جالب و خواندني است، قسمتي از نوشته ايشان

وقتي اقاي سعيد رضوي فقيه مي خواست كانديد اي عضويت شوراي تحكيم شود، من خيلي مخالف بودم.... يك كلام گفتم: سعيد، تو نمي تواني از حقوق آن دانشجوي بهايي دفاع كني، نمي تواني هم نكني.... البته او بارها و بارها در جاهاي مختلف از حق تحصيل جوانان بهايي دفاع كرد اما..
اين در سايت الپر نشان مي دهد كه ايشان با نقض حقوق اقليت ها مخالف است. البته حاكمان جمهوري اسلامي نه فقط به حقوق اقليت ها بلكه حتي به حقوق اكثريت و حتي به حقوق اسلامي مردم تجاوز مي كنند. اصل لباس ويژه براي طبقه روحاني يك تبعيض است كه پيامبر با آن مخالفت شديد نشان دادند، بعد انتظار داريم عدالت و حقوق مردم را درك كنند؟ هنگامي كه مسلمانان را تقسيم به خودي و غير خودي مي كنند و حقوق را فقط براي خودي و مؤمن و شيعه و خط نواب صفوي تفسير مي كنند، حقوق مسلمان ديگر بايد صفوي وار نابود شود. به كي بايد بگوييم كه پيامبر حتي به مشركان علاقه داشت و دين براي مشركان نازل شد. اگر خدا مشركان را دوست نداشت چرا براي آنها كتاب و پيامبر فرستاد؟
فرقي نه فقط بين افراد اديان نيست بلكه فرقي بين هيچ انساني با هر عقيده و ديدگاهي نيست. اقاي لاري مسلمان است و حتي لباس حاكمان ايران را بر تن دارد. نژاد وي سيد است. باز حكم قتل و ترور وي صادر مي شود. احتمالا قتل و تروراقاي ابطحي نيز بايد مجاز باشد. بنده خواهش مي كنم آقايان ابطحي و كديور و... لباس روحانيت را بر تن نگهدارند تا نشان بدهند خودي هستند ولي با تفكر خودي مخالف هستند. بخدا قسم هرگونه تبعيض و نقض حقوق اقليت حتي اگر مشرك باشند حرام است. يا اسلام من منحرف است يا اسلام حاكم. بله بعضي روحانيت پيام مي دهند كه اسلام را نمي شناسم، مطمئن هستم كه اسلام شما براي من غير قابل قبول و درك است. اسلام خانوادگي به من ياد داد كه فاشيست بودن بزرگترين گناه است. اسلام خانوادگي من نقض حقوق هر انساني را محكوم مي كند. اسلام خانواده من صميميت و صداقت را مي شناسد. اسلام خانوداه من ضد ظلم با نام دين است. اگر خانوداه من خط نواب صفوي يا خط دين ستيز بود، از من نوعي با ديدن روش حاكمان ايران به چه راهي مي رفتم؟
شايد سخن و گرامي داشت ياد بود صفوي و مصاحبه حاكم براي نواب صفوي، فقط مبارزه سياسي عليه اسلام اقايان بازرگان، طالقاني و شريعتي باشد ولي چيزي كه مي ماند حق است و چيزي كه مطمئن هستم نمي ماند ظلم و تجاوز به حقوق مردم است. بنظر شخصي بنده پيامبر لعنت مي كند كسي كه با نام اسلام، به حقوق بشر مردم تجاوز مي كند. در پايان دوباره خواهش مي كنم مصاحبه حضرت حاكم و قدرت مطلق ايران را بخوانيدسايت حضرت تعالي مبارك مقام حضرت ولايت مطلق امام خامنه اي

نوشتار ف.م. سخن در سايت محترم گويا

نوشتار وبلاگ الپر

3 Comments:

 • At 4:50 am, Anonymous Anonymous said…

  حسين جان سلام
  خامنه اي بد موجودي است. خدا شر اين موجود را سرنگون كند. اگر همه اصلاح طلب ها مثل ابطحي و عبادي بودند ايران خيلي باحال مي شد. مي خواستم پيامي به ابطحي بدهم چون در وب نوشت نمي خواستم بنويسم. با اجازه. آقاي ابطحي، اين خزعلي را خوب حالش را گرفتي. من شخصا با اقاي خزعلي صحبت كردم. هم افراطي است و هم ديكتاتور است. اون با سينما و فوت بال بكلي مخالف است. حاليش نيست جوانان در كدام دنيا زندگي مي كنند. باز حال اين مقدس نما هاي مآب را بگيريد. راستي حسين جان بگو چگونه مي توانم به خانم شيرين عبادي نامه بنويسم. مي خواستم بگم اگر رئيس جمهور شد، اقاي ابطحي را ولايت فقيه بكند

   
 • At 4:59 pm, Anonymous Anonymous said…

  ´هميشه از نوشتار شما لذت مي برم
  وحيد

   
 • At 12:10 pm, Blogger baba said…

  jebnaabe hossein khaane khodadaade.ba salam va arze adab be maghaame ensaniyat ke zaheran gooshe ei az aan ra daarid..dar raabete baa teror va vahshat goftani haa ziyaad ast vali dar in matlabi ke raje be nazare khaamenehei ke navab safavi ra ghahreman midaand.bahsi nist ke ye aadame ( adam ke che arz konam) mesle khaameneh ei bayad navab safavi ra ghahreman bedanad agar gheir az in konad eshtebaah hast..yaadame hooode 27 saale pish baa pesare yeki az aayatollah haaye maroof ke dar mashhad molaghateshan kardam va tasadofan ishaan ham moamam boodand daghighan nazare halaaye aghaay?? khaameneh ei ra dasht baa oo bahsi shadid dashtam ke aghaajan eslaam in chizaei ke shoma migid nist chera mardom ra az vagheiyate enheraf midehid va aan aayatollah zaadeye aziz (esmeshan ra nemibaram age khastid jodagaane behetoon migam) ye javab be man daad ke tanam larzid..in bood.. khatab be man: ke bezaar in hokoomate shaah bar kenaar beshe oonvaght be hamatoon mifahmoonim ke chi be chiye...aayatollaah shams aabadi ra baa oon hame kabkabe dabdabash tartibesho daadim dige che berese be shomaa jezghaaleh haa,,,,,,,,,,,,,mibni ke inha hame behtar az mano shoma eslam ra mishanasnd .............goftaniha ziyaad ast

   

Post a Comment

<< Home