Hosseein khodadad

<جوي جوك سياسي ايت الله خامنه اي>

Tuesday, February 08, 2005

آقاي حجاريان شما دنبال استبداد هستيد يا مردم؟آقاي حجاريان شما دنبال استبداد هستيد يا مردم؟
گفت و گو شما با خبرنگار ايلنا مشخص كرد كه سران اصلاحات حكومتي، خود دنبال استبداد هستند ولي فكر مي كنند مردم دنبال استبداد هستند. گفت و گوي شما با خبرنگار ايلنا بيانگوي اين است كه جبهه مشاركت ايران ناتوانايي خود را ثابت كرده است. آيا تا بحال نتوانستيد درك كنيد كه نظرسنجي اصل دموكراسي است؟ ايا نمي دانيد كه رسيدن به حاكميت مردم، يعني رسيدن به نظر و راي مردم؟ آيا شك از انتخاب مردم داريد؟ آيا بايد شما و ديگران براي مردم انتخاب بكنيد؟ فرق شما با محافظه كاران چيست؟ شما يا دانسته و در خط جبهه اصلاحات اين چنين سخن مي گويد و يا واقعا در استبداد مانده ايد. شما نمي دانيد شرط واقعي انتخابات ازاد يعني حتي براي كانديد انتخاب كردن به راي مردم توجه بايد كرد؟ آيا نتوانسته ايد به اين مطلب فكر كنيد؟ اينچنين به نظرسنجي ها بي توجهي مي كنيد؟ بيشترين ضربه را محافظه كاران حكومتي نمي زنند بلكه اصلاحات بزرگترين دشمن قرار گرفته است. شما چون در دربهاي بسته به اين نتيجه رسيده ايد كه دكتر معين بايد رئيس جمهور بشود مي خواهيد آنرا براي مردم ديكته كنيد. آيا اختلاف شيعه براي همين مسئله نيست كه انتخاب خليفه اول بدون نظرسنجي و راي مردم بدست چند نفر كانديد شد. انتخابات ازاد شرط دارد و اولين شرط آن اينستكه افراد كانديد شده با راي و نظر مردم صورت بگيرد. امروز دستگاهاي نظرسنجي مهمترين ركن دموكراسي و رسيدن به انتخابات ازاد است. بايد فرهنگ نظرسنجي را اباد كرد و نه مانند محافظه كاران نظر سنجي را نابود و بي توجهي كرد. خواهش مي كنم حتي يكبار هم شده از تفكر استبداد و ديكته كردن نظر سنجي خارج بشويد
شما ثابت كرديد با نظرسنجي علمي و واقعي مخالف هستيد و بطور مطلق با هرگونه نظرسنجي مخالف هستيد. چون در شوراي مركزي جبهه مشاركت هستيد، تمام روش اين جبهه زير سئوال مي رود. اگر مخالف راي و نظر مردم هستيد، اين را شفاف بگويد. چرا مي گويد نظرسنجي كار صحيحي نيست؟ فكر مي كنم متوجه شديد كه كانديد كردن دكتر معين اشتباهي بزرگ بوده است و براي جبران اين اشتباه نمي خواهيد نظرسنجي بوجود بيايد. نمي دانم چگونه مي خواهيد بيشتر براي دكتر معين تبليغ كنيد؟ آيا عكس دوازده متري مي خواهيد سر هر خيابان قرار بدهيد و بعد نظرسنجي كنيد؟ ايا زمان آن نرسيده است كه به راي و نظر مردم توجه كنيم؟ آيا نظرسنجي رسيدن به راي و نظر مردم نيست؟ شما اقاياني كه سران اصلاحات هستيد، خود بيشتر از همه استبداد ديني را در خون و رگ داريد. بعضي از افراد جبهه اصلاحات نوشتند كه آقايان اجازه نظرسنجي نمي دهند و اصل تفكر نظر سنجي را قبول نمي كنند. واقعا متاسف هستم كه نتوانسته ايد به بزرگترين اصل دموكراسي و حاكميت مردم از تنها راه رسيدن به آن از طريق نظرسنجي برسيد. مشكل اين است كه حتي براي كانديد شدن دكتر معين از درون احزاب جبهه اصلاحات نيز اجازه نظرسنجي نمي دهيد.
شيعه اعتقاد دارد كه اگر از مردم براي خلافت اولين خليفه بعد از پيامبر نظر و راي مردم مورد توجه قرار مي گرفت، امام علي(ع)رد صلاحيت نمي شد و مي توانست خود را كانديد بكند مي توانست راي كافي براي خلافت بياورد. امروز مذهب اقايان شيعه است ولي عملكرد آنها سني است. نگويد روش علوي ، نگويد ما شيعه هستيم بلكه اعتراف كنيد كه در باطن سني هستيد. اگر نظر سنجي نكنيد و حتي به سخنان افراد حزب خود توجه نكنيد، بدانيد كه بزرگترين استبداد را داريد. لطفا اجازه نظرسنجي بدهيد و تمام نامهاي شخصيتهاي ايران را در آن قرار بدهيد تا ثابت كنيد كه عملكرد شما برنظر و راي مردم است. آيا قرار دادن دكتر معين براي كانديد شدن بزرگترين تبليغ براي ايشان نيست؟ باز هم مي گويد تبليغ كافي نشده است؟ بفرمايد براي مردم اصلا ديكته كنيد چه شخصي بايد كانديد بشود. اصلاحات يعني رسيدن به نظر و راي مردم و چيزي كه شما از آن بطور مطلق دور هستيد نظر و راي مردم است
چگونه است كه دكتر معين بين مردم ناشناخته است؟ يعني بفرمايد و بگويد مقبوليت ندارد، سخن جديدي ندارد. فكر مي كنم اگر مي خواهيد با اجبار و زور دكتر معين را رئيس جمهور كنيد حداقل قبلا برنامه مي ريختيد و ايشان را به مردم معرفي مي كرديد. بيشتر به او اجازه سخنراني و صحبت با مردم مي داديد و اگر اين كوتاهي از شما و يا آقاي معين است پس نبايد كانديد مي كرديد. و اگر مردم دكتر معين را مي شناسند يعني مي خواهيد چيز ديگري از دكتر معين بسازيد. شخصي را كانديد كرديد كه مي دانيد نمي تواند راي مردم را جذب كند. سخنان مسخره و غير عاقلانه خود را يكبار ديگر بخوانيد و خود پاسخ بدهيد كه مردم در مورد اين سخنان بايد چگونه فكر كنند
سعيد حجاريان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت:دكتر معين در بين مردم ناشناخته است، هنوز تبليغات انجام نگرفته است، بنابراين نظرسنجي صحيح نمي باشد. و گفتيد معين راي خاتمي را نخواهد داشت. و گفتيد با اين آمار كمتر از نصف مردم هم شركت نمي كنند

آقاي حجاريان ببينيد آمار شركت مردم و نظرسنجي را خود مي دانيد ولي باز دنبال استبداد و انتصاب كانديد هستيد. در اين نوع انتخابات معلوم است بيشتر مردم شركت نخواهند كرد. اگر اجازه بدهيد خانم شيرين عبادي را در نظر سنجي درج كنيد و بعد ببينيد نتيجه چگونه خواهد شد

6 Comments:

 • At 2:15 pm, Anonymous Anonymous said…

  از نوشتار شما لذت مي برم و مي دانم به اين زودي اتفاقي نخواهد افتاد ولي تلاش شما براي دموكراسي قابل تقدير است
  به خانم شيرين عبادي راي دادم

   
 • At 6:49 pm, Anonymous Anonymous said…

  آقا? عز?ز
  بهتر است کم? از عصبان?ت کم و بر تفکر اضافه کن?د. ه?چ کجا اول برا? کاند?دا نظر سنج? نم? کنند. بلکه ?ک حزب کس? را کاند?د م? نما?د و مردم را با د?دگاه ها?ش آشنا م? سازند. البته اگر مردم فرد را بشناسند کمک بزرگ? است. در ضمن خوب است هر کس? بتواند کاند?د شود ول? در حال حاضر امکانات هم?ن است. مثلا امکان کاند?د شدن خانم عباد? ن?ست ?ا اقلا خ?ل? کم است.

   
 • At 11:52 pm, Anonymous Anonymous said…

  من برادر دانشمند و اسوه بزرگوار? و عظمت را که خون علو? در رگها?ش جار? است را کاند?د م? کنم. برادرم حجه الاسلام س?د حسن خم?ن? اول?ن و آخر?ن ام?د اسلام عز?ز

   
 • At 11:55 pm, Anonymous Anonymous said…

  من به برادرم حاج حسن خم?ن? را? م? دهم.

   
 • At 12:50 am, Anonymous Anonymous said…

  من شما را نمي شناسم ولي سعي كردم سايت شما را از فيلتر خارج كنم ولي شما كمكي نمي كنيد. شما عصبانيت جبهه اصلاحات را نيز بوجود مي اوريد. نوشتار ولايت ديني و ولايت سياسي به آقاي منتظري بيشتر براي رسيدن به هدف تاثير دارد تا انتقاد از اصلاحات، براي همين فقط در همان خط بمانيد تا بتوانيم كاري براي شما انجام بدهيم. خانم عبادي نبايد كانديد بشود زيرا هنوز با كانديد شدن دكتر معين مشكلات فراوان داريم. درك كنيد كه در جامعه امروز نمي توان يك زن كانديد قرار بگيرد. در آمريكا هم مركزيت احزاب كانديد انتخاب مي كنند.

   
 • At 1:29 pm, Blogger hosseein said…

  دوست عزيز سلام
  بهتر است شما نيز بر تفكر اضافه كنيد زيرا در مورد چگونه كانديد شدن فرد در احزاب جهان معلوم است كم اطلاع هستيد. نه فقط نظرسنجي درون و خارج حزب صورت مي گيرد بلكه رشد فرد در حزب نيز بطور شفاف و بر اساس برنامه اي مشخص، معلوم است. از شما تقاضا دارم كمي در مورد چگونگي انتخابات جهان مطالعه كنيد بعد بگويد هيچ كجا اول براي كانديدا نظرسنجي نمي كنند. هيچ كجا منظور شما كدام كشورها است؟

   

Post a Comment

<< Home